Inventaristool - Workshopsupervisor

Uit CRS Handleiding
Ga naar: navigatie, zoeken

U kunt de handleiding van Inventaristool - Schrijver & Workshopmanager hier vinden.

Overzicht cluster vakwedstrijden

Onder Inventarislijsten vind je alle wedstrijden van jouw cluster. De betreffende workshopmanagers hebben alle producten die nodig zijn om de wedstrijd te kunnen organiseren in zijn/haar IV-lijst gezet. De status van alle producten staat op grijs. Nog onbeoordeeld dus.

Handleiding Infratool WSS 1.jpg

Statusverandering producten

De WSS zal nu alle producten per wedstrijd beoordelen. Stel jezelf bij de beoordeling de vraag of het product nodig is om de wedstrijd goed uit te kunnen voeren en als het product nodig is of dit dan het juiste product is.

Akkoord gaan met een product doen je met dit icoon:

Handleiding Infratool WSS 2.jpg

Een product afkeuren doe je met dit icoon:

Handleiding Infratool WSS 3.jpg

Hieronder een voorbeeld van een goedgekeurd en een afgekeurd product.

Handleiding Infratool WSS 4.jpg

Wanneer een product is afgekeurd stelt de WM/WSS een ander product voor. Dit kan een product uit de bestaande lijst zijn maar ook een nieuw product. Het product wordt opnieuw beoordeeld door de WSS.

Handleiding Infratool WSS 5.jpg

Voorbereiding inkoop

Wanneer alle producten akkoord zijn krijgt de WM groen licht van de WSS om de producten in de Inventaristool ‘in te kopen’. Dit doet de WM via het dit icoontje:

Handleiding Infratool WSS 6.jpg

De WM vult het onderstaande invulveld voor elk product zo volledig mogelijk in en informeert de WSS zodra hij/zij gereed is.

Handleiding Infratool WSS 7.jpg

Wanneer alle winkelwagens (dus alle producten) zijn gevuld kan de inkoop van start gaan. Is een product besteld/geregeld, geef dit dan aan met onderstaand icoontje:

Handleiding Infratool WSS 8.jpg

Handleiding Infratool WSS 9.jpg

Onderstaande pop-up verschijnt nu in beeld. Klik Ja bij akkoord.

Handleiding Infratool WSS 10.jpg

De productstatus is nu groen en ingekocht. LET OP: Je kunt alleen akkoord geven als het aantal producten klopt met het aantal op de IV-lijst. Anders verschijnt dit icoon niet:

Handleiding Infratool WSS 11.jpg

Opdrachtkosten

Bij Opdrachtkosten kun je zien wat de totale kosten van de wedstrijd zijn. Het icoontje hiervoor vind je rechts bovenin op de inventarislijst.

Handleiding Infratool WSS 12.jpg

Handleiding Infratool WSS 13.jpg

In het overzicht dat nu verschijnt staan bij elk product de kosten. Het overzicht ziet er als volgt uit:

Handleiding Infratool WSS 14.jpg

Onderaan staan de Totale kosten. Zo heb je altijd inzichtelijk wat er gesponsord, gehuurd, geleend en gekregen is.

Handleiding Infratool WSS 15.jpg

Je kunt de Opdrachtkosten downloaden als Excelbestand. Dit doe je met onderstaand icoontje rechts bovenin.

Handleiding Infratool WSS 16.jpg

Handleiding Infratool WSS 17.jpg

Het Excelbestand ziet er als volgt uit:

Handleiding Infratool WSS 18.jpg

Export maken

Boven het overzicht van de wedstrijden uit jouw cluster staat in een witte balk Export

Handleiding Infratool WSS 19.jpg

Dit veld verschijnt:

Handleiding Infratool WSS 20.jpg

Klik op het eerste icoontje en alle wedstrijden uit jouw cluster verschijnen in beeld:

Handleiding Infratool WSS 21.jpg

Handleiding Infratool WSS 22.jpg

Behoud de gehele selectie of klik op het kruisje achter de wedstrijd om deze te verwijderen. Je kunt bij Optionele velden een selectie maken en bij Type kiezen of je een gedetailleerde of een getotaliseerde lijst wilt. Klik nu op Export en je hebt het complete overzicht van alle producten in één lijst. Hiermee kunnen de daadwerkelijke bestellingen bij de leveranciers gedaan worden.

Handleiding Infratool WSS 23.jpg

Downloadcentrum

Nieuw in de Inventaristool is het downloadcentrum. Hier vinden de partijen die werken met de tool de voor hun relevante informatie:

 Een uitgebreide functieomschrijving en planning
 Declaratieformulier
 Formats en voorbeelden van diverse plannen
 Checklist voor IV-lijstoverdracht
 Informatie over sponsoring.

Heb je na het lezen van de handleiding nog vragen over het gebruik van de Inventaristool, neem dan contact op met WorldSkills Netherlands door te bellen naar +31 880 808 852 of een e-mail te sturen naar dejong@worldskillsnetherlands.nl.