Ontwikkeltool - Beheerder

Uit CRS Handleiding
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Deze handleiding voor beheerders is gelijk aan die voor schrijvers en onderwijskundigen maar deze versie bevat tevens de toelichting op specifieke beheerdersfuncties.

Inloggen

Login op https://ontwikkeltool.vakwedstrijden.nl met je persoonlijke email en wachtwoord

Ot login.png

Extra functionaliteit in CRS voor beheerders

Schrijver Beheerder
Ot schrijver functies.png Ot beheer functies.png

Beheer

De beheerdersrol biedt onder het menu toegang tot het downloadcentrum en in het downloadcentrum de mogelijkheid om mappen en documenten te beheren.

Ot beheer downloadcentrum.png

Gebruikers

Gebruikers worden aangemaakt en aan wedstrijden gekoppeld door super administrators. De beheerdersrol biedt onder het menu toegang tot de gebruikers. Je kunt als beheerder gegevens aanpassen, gebruikerswachtwoord wijzigen, gebruikers verwijderen, maar dus niet toevoegen. Daarnaast kun je als beheerder inloggen onder de naam van één van de gebruikers middels het icoontje met het slotje.

Ot beheer gebruikers.png

Opdracht toevoegen, verwijderen of aanpassen

De beheerder kan opdrachten toevoegen of verwijderen en kan de kenmerken als wedstrijdnaam, schrijver, type etc. aanpassen.

Ot beheer toevoegen.png

Toevoegen

Ot beheer toevoegen1.png

Vul daartoe in het pop-up scherm de gevraagde gegevens in en sla op.

Ot beheer toevoegen2.png

Verwijderen

Ot beheer verwijderen.png

Kenmerken aanpassen

Ot beheer kenmerken.png

Pas velden naar keuze aan en sla op. (N.B. de wedstrijdopzet m.b.t. judgement en het aantal aspecten en de duur van de wedstrijden is alleen aan te passen door de Super administrators)

Ot beheer kenmerken1.png

Beschikbaarheid documentatie aanpassen

De beheerder kan wijzigingen aanbrengen in de default-instellingen van de door CRS geproduceerde documenten. Klik daarvoor op het bewerkingsicoontje.

Ot beheer beschikbaarheid.png

Pas zo nodig de beschikbaarheid aan door vinkjes aan of uit te zetten. Hiermee bepaal je voor wie, en in welk document (wedstrijdopdracht of vooraf informatie) de specifieke informatie onder dit kopje ter beschikking komt. Bij enkele onderdelen kan een beheerder alleen aangeven in welk document deze beschikbaar komt, niet voor wie: bijv bij startinstructie, op te leveren producten resultaten, opdrachtomschrijving wedstrijddag.

LET OP: De default instelling is niet voor niets ingesteld. Standaard is de beschikbaarheid voor alle wedstrijden op eenzelfde manier ingericht. Voor de eenduidigheid moet dat zo blijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een aanpassing worden gedaan. Ga hier dus zorgvuldig mee om en pas alleen aan in overleg met de wedstrijdleiding (WSNL).

Wedstrijden publiceren of terugzetten in status

Beheerders kunnen ingediende wedstrijd(opdrachten) publiceren of reeds gepubliceerde wedstrijden terugzetten naar onderliggende status. (van gepubliceerd naar ‘ingediend’ , of van ingediend naar ‘in behandeling’. As een wedstrijd teruggezet wordt en opnieuw gepubliceerd, ontvangen de schrijvers/onderwijskundigen hiervan een automatisch bericht.

Ot beheer status.png

Naar de aan jou toegewezen opdrachten

Kies in het navigatievenster het rolmenu achter opdrachten en klik op in behandeling

Ot opdrachten.png

In beeld verschijnt een overzicht van aan jou gekoppelde wedstrijden Tik eventueel een (deel van een) woord in het zoekveld om te filteren

Ot opdrachten1.png

Kenmerken van wedstrijden aanpassen

Klik op het icoon instellingen

Ot opdrachten2.png

Controleer en bewerk eventueel de wedstrijdkenmerken en sla op

Ot opdrachten3.png

Wedstrijdopdracht bewerken

Klik nu op het icoon bewerken om jouw wedstrijd te openen.

Ot opdrachten4.png

Van de geopende wedstrijd toont zich een overzicht met tabbladen. Klik op het tabblad Algemeen, kies een of meer crebo’s (typ een deel van een KD naam om te zoeken) en vul de overige velden in. Sla op.

Ot opdrachten5.png

Klik op het tabblad Opdracht. Hier staan alle kopjes waaronder de beschrijving van de wedstrijd kan worden ingevuld. Per kopje kun je middels het icoon bewerken de inhoud formuleren. Door op het vraagteken achter de titel van het kopje te klikken krijg je informatie over wat er specifiek moet worden ingevuld. Uiteindelijk wordt deze informatie gebruikt om twee verschillende documenten te genereren. Eén document dat ruim voorafgaand aan de wedstrijddatum beschikbaar wordt gesteld, en één document dat pas op de wedstrijddag zelf beschikbaar komt voor de deelnemers. Zie ook het volgende instructiepunt.

Ot opdrachten6.png

Door het klikken op het icoon zichtbaarheid wordt zichtbaar (maar niet voor iedere gebruiker) voor wie de informatie beschikbaar is en in welk document de informatie zal worden opgenomen. Hier is een standaard invulling voorgeprogrammeerd. Wijzig dit in beginsel niet.

Ot opdrachten7.png

Klik op het tabblad inventarislijst en bewerk de verschillende elementen. Sla op. NOOT: Voor de finalewedstrijd hoeft hier alleen het onderdeel inventarislijst deelnemers te worden gevuld. De overige onderdelen worden via een aparte infrastructuur-tool ingevuld http://infra.vakwedstrijden.nl

Ot opdrachten8.png

NOOT: In CRS is, onder de status in behandeling een wedstrijd beschikbaar genaamd “Standaarden Skills Heroes”. Deze wedstrijd bevat een aantal standaardteksten en standaardaspecten van bij meer beroepen voorkomende beoordelingsaspecten. Deze kun je gebruiken (kopiëren en plakken en eventueel aanpassen) om in je eigen wedstrijd te gebruiken.

Ot opdrachten9.png

Klik op het tabblad Kerntaken & Werkprocessen

Ot opdrachten10.png

Het aanmaken van modules

Als je met modules wilt werken kun je die aanmaken/bewerken met de knop “modules”. Noot: Het toepassen van modules kan, maar het is niet verplicht. Je kunt ook direct vanuit kerntaken werken. Als je geen modules gebruikt kun je het volgende stukje overslaan.

Aanmaken van modules

Klik voor het aanmaken van modules op de knop “modules” en een pop-up-scherm verschijnt. Geef jouw module een letter en een naam en sla op.

Ot module.png

Na het opslaan staat jouw module onder huidige modules. Maak je overige modulen op dezelfde wijze. Als je klaar bent met de modules klik je op annuleren om naar het hoofdscherm terug te keren.

Ot module1.png

Einde Aanmaken van modules

Beoordeling inrichten met Kerntaken en werkprocessen

De verdere opbouw van de beoordeling met kerntaken en werkprocessen. (al of niet onder modules) Klik op kerntaak toevoegen.

Ot kerntaak.png

Kies één of meer kerntaken om toe te voegen door op de knop toevoegen te klikken.

Ot kerntaak1.png

Indien gewenst, bewerk eventueel de naam van de kerntaak als dat voor de duidelijkheid van de structuur van de wedstrijd gewenst is.

Ot kerntaak2.png

Koppelen van kerntaken aan modules

ALS JE MET MODULES WERKT IS HET NU HET MOMENT OM DE KERNTAKEN TE KOPPELEN AAN DE MODULES! (anders kun je het volgende stukje overslaan)

Koppelen kerntaken aan modules

Klik op het bewerkingsicoontje achter de naam van de kerntaak.

Ot kerntaak3.png

Een pop-up verschijnt. Kies via het rolmenu de module waaraan je de kerntaak wilt koppelen en sla op.

Ot kerntaak4.png

Na opslaan zie je voor de naam van de kerntaak dat deze is gekoppeld aan een module.

Ot kerntaak5.png

Einde koppelen kerntaken aan modules

Vervolgens kun je de kerntaken vullen met werkprocessen. Klik op de naam van de kerntaak die je wilt bewerken en klik op werkproces toevoegen. Toevoegen werkt hetzelfde als bij toevoegen kerntaak.

Ot kerntaak6.png

Indien gewenst, bewerk eventueel de naam van de werkprocessen als dat voor de duidelijkheid van de structuur van de wedstrijd gewenst is.

Ot kerntaak7.png

Beoordelingsaspecten aanmaken

Wanneer de werkprocessen zijn aangemaakt kunnen deze gevuld worden met beoordelingsaspecten. Open het werkproces door op de naam te klikken en klik op aspect toevoegen

Ot aspect.png

Kies in het aspectvenster het type, geef het aspect een naam, vul de maximaal te behalen score voor dit aspect in, voeg zo nodig een instructie toe voor de jury in het veld opmerking, sla op. Doe dit voor alle aspecten in alle werkprocessen.

Ot aspect1.png

(Tussentijdse) Preview van beoordeling

Via het icoontje PDF-preview kun je het beoordelingsformulier (voor de jury) opvragen om te zien hoe jouw beoordeling er op papier uit komt te zien.

Preview opdrachtomschrijving

Via het icoontje PDF-preview kun je zien hoe de documenten eruit komen te zien.

Ot punten preview.png

Kies in het pop-up venster het document dat je wilt zien.

Ot punten preview1.png

Preview beoordeling

Ot punten preview.png

Ot preview.png

Kies voor een snel overzicht de versie per criterium.

Ot preview1.png

Het formulier wordt vervolgens gedownload en staat onder in je scherm boven de taakbalk. Van hieruit kun je het openen.

Ot preview2.png

Jurybeoordeling (subjectief of judgement)

Jurybeoordeling op 10-puntschaal en Jurybeoordeling op 4-puntschaal (judgement)

Afhankelijk van hoe de wedstrijd door WorldSkills Netherlands is ingesteld werk je met een subjectieve beoordeling op een 10-puntschaal, of met Judgement op een 4-puntschaal. In geval van subjectieve beoordeling op de 10-puntschaal toont CRS het volgende beeld bij het aspecttype.

Subjectief

In geval van subjectieve beoordeling op de 10-puntschaal toont CRS het volgende beeld bij het aspecttype.

Ot punten.png

Judgement

In geval van Judgement op de 4-puntschaal toont CRS het volgende beeld bij het aspecttype. De inhoud van de categorieen 0-4 moet gevuld worden met omschrijvingen die voldoen aan de aard van de categorie. Kenmerken van dat specifieke niveau. Zie het voorbeeld in het document “leidraad ontwikkelen wedstrijdopdrachten”.

Ot punten1.png

Aspect-afbeeldingen toevoegen

Indien gewenst kun je bij ieder willekeurig aspect een foto toevoegen om iets te verduidelijken. Klik daarvoor op het foto-icoontje en upload een foto vanaf jouw computer. De foto komt bij de bijlagen te staan met in de naamgeving (en in de afbeelding zelf) een verwijzing naar dit betreffende aspect. Achter de aspectnaam komt tevens een icoontje van een geladen foto te staan. Afbeeldingen toevoegen is zeer gewenst bij JUDGEMENT om daarmee de verschillende categorieën te duiden. Zie het voorbeeld in het document “leidraad ontwikkelen wedstrijdopdrachten”.

Ot punten2.png

Bijlagen toevoegen

“Gewone bijlagen toevoegen”.

Klik op tabblad bijlagen en voeg bijlagen toe als tekeningen, foto’s , etc. Houdt rekening met het format voor naamgeving van de documenten.

[code wedstrijdniveau]_[jaargang]_[nummer wedstrijd]_[code type wedstrijd]_[naam wedstrijd]_bijlage[nummer bijlage]_[naam document]

Voorbeeld: SH_16-17_24_ K_internationaal ondernemer_bijlage1_format ondernemingsplan

Hierin is:

• SH = Skills Heroes
• 16-17 = jaargang 2016-2017
• K = kwalificatie
• V = voorronde
• F = finale

Ot punten3.png

Tegenlezer toevoegen

Tegenlezer toevoegen: Klik op het tabblad tegenlezers en klik op tegenlezer toevoegen.

Ot tegenlezer.png

En vul vervolgens in het pop-up scherm de velden in. Let op: Ingebrachte personen krijgen automatisch een melding per email zodat ze in kunnen loggen op CRS en rechten hebben om bewerkingen uit te voeren op deze wedstrijd.

Ot tegenlezer1.png

de Commentaarfunctie

Met de Commentaarfunctie kunnen de tegenlezers, de Assessment Advisor en onderwijskundige feedback geven aan de ontwikkelaar. Commentaar wordt ingebracht door op het icoon te klikken achter het betreffende onderdeel. Nadat een commentaar is ingebracht verschijnt er achter de naam van het aspect een commentaarwolkje.

Ot commentaar.png

Ot commentaar1.png

Een overzicht van alle commentaren wordt zichtbaar door op het commentaaricoon bovenaan de pagina’s te klikken.

Ot commentaar2.png

Voortgangsoverzicht en controle

Overzicht en controle wordt verkregen via het tabblad controle

Ot controle.png

Archieffunctie

In het CRS zit een archief waarin gepubliceerde en gebruikte wedstrijden kunnen worden opgeslagen. Wedstrijdschrijvers, tegenlezers en onderwijskundigen vinden hier de gearchiveerde wedstrijden waaraan zij zijn verbonden.

Ot archief.png

Downloadcentrum

Het downloadcentrum biedt een aantal nuttige zaken zoals templates om bijlagen van te maken en nuttige naslagdocumenten. Daarnaast is er het archief van internationale wedstrijden die als referentie kunnen dienen voor de ontwikkeling van wedstrijden.

Ot downloadcentrum.png