Ontwikkeltool - Schrijver: verschil tussen versies

Uit CRS Handleiding
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 72: Regel 72:
  
 
Als je met modules wilt werken kun je die aanmaken/bewerken met de knop “modules”.  
 
Als je met modules wilt werken kun je die aanmaken/bewerken met de knop “modules”.  
Noot: Het toepassen van modules kan, maar het is niet verplicht. Je kunt ook direct vanuit kerntaken werken. Als je geen modules gebruikt kun je het volgende stukje overslaan.
+
Noot: Het toepassen van modules kan, maar het is niet verplicht. Je kunt ook direct vanuit criteria werken. Als je geen modules gebruikt kun je het volgende stukje overslaan.
  
 
'''Aanmaken van modules'''
 
'''Aanmaken van modules'''

Versie van 7 sep 2018 om 08:45

Inleiding

Deze handleiding voor schrijvers en onderwijskundigen is gelijk aan die voor de beheerders maar de specifieke beheerdersfuncties worden hierin niet behandeld.

Inloggen

Login op https://ontwikkeltool.vakwedstrijden.nl met je persoonlijke email en wachtwoord

Welkomlogin.png

Na het inloggen kom je terecht op de centrale landingspagina van CRS die toegang geeft tot de verschillende onderdelen van CRS. Afhankelijk van jouw rollen/rechten zijn één of meer deelapplicaties voor jou toegankelijk.

Open de ontwikkeltool door op de knop ‘openen’ te klikken.

OT 02.png

Naar de aan jou toegewezen opdrachten

Kies in het navigatievenster het rolmenu achter opdrachten en klik op in behandeling

Ot opdrachten.png

In beeld verschijnt een overzicht van aan jou gekoppelde wedstrijden Tik eventueel een (deel van een) woord in het zoekveld om te filteren

Ot opdrachten1.png

Kenmerken van wedstrijden aanpassen

Klik op het icoon instellingen

Ot opdrachten2.png

Controleer en bewerk eventueel de wedstrijdkenmerken en sla op

Ot opdrachten3.png

Wedstrijdopdracht bewerken

Klik nu op het icoon bewerken om jouw wedstrijd te openen.

Ot opdrachten4.png

Van de geopende wedstrijd toont zich een overzicht met tabbladen. Klik op het tabblad Algemeen, kies een of meer crebo’s (typ een deel van een KD naam om te zoeken) en vul de overige velden in. Sla op.

Ot opdrachten5.png

Klik op het tabblad Opdracht. Hier staan alle kopjes waaronder de beschrijving van de wedstrijd kan worden ingevuld. Per kopje kun je middels het icoon bewerken de inhoud formuleren. Door op het vraagteken achter de titel van het kopje te klikken krijg je informatie over wat er specifiek moet worden ingevuld. Uiteindelijk wordt deze informatie gebruikt om twee verschillende documenten te genereren. Eén document dat ruim voorafgaand aan de wedstrijddatum beschikbaar wordt gesteld, en één document dat pas op de wedstrijddag zelf beschikbaar komt voor de deelnemers. Zie ook het volgende instructiepunt.

Ot opdrachten6.png

Door het klikken op het icoon zichtbaarheid wordt zichtbaar (maar niet voor iedere gebruiker) voor wie de informatie beschikbaar is en in welk document de informatie zal worden opgenomen. Hier is een standaard invulling voorgeprogrammeerd. Wijzig dit in beginsel niet.

Ot opdrachten7.png

Klik op het tabblad inventarislijst en bewerk de verschillende elementen. Sla op. NOOT: Voor de finalewedstrijd hoeft hier alleen het onderdeel inventarislijst deelnemers te worden gevuld. De overige onderdelen worden via een aparte infrastructuur-tool ingevuld (eveneens beschikbaar op de landingspagina).

Ot opdrachten8.png

NOOT: In CRS is, onder de status ‘in behandeling’ een wedstrijd beschikbaar genaamd “Beoordelingsstandaarden en Judgement voorbeelden”.

Deze wedstrijd bevat een aantal standaardteksten en standaardaspecten van bij meer beroepen voorkomende beoordelingsaspecten. Vanuit deze wedstrijd kun je onderdelen kopiëren en eventueel aanpassen naar je eigen wedstrijd.

OT 03.png

Klik op het tabblad Criteria & Subcriteria

OT 04.png

Het aanmaken van modules

Als je met modules wilt werken kun je die aanmaken/bewerken met de knop “modules”. Noot: Het toepassen van modules kan, maar het is niet verplicht. Je kunt ook direct vanuit criteria werken. Als je geen modules gebruikt kun je het volgende stukje overslaan.

Aanmaken van modules

Klik voor het aanmaken van modules op de knop “modules” en een pop-up-scherm verschijnt. Geef jouw module een letter en een naam en sla op.

Ot module.png

Na het opslaan staat jouw module onder huidige modules. Maak je overige modulen op dezelfde wijze. Als je klaar bent met de modules klik je op annuleren om naar het hoofdscherm terug te keren.

Ot module1.png

Einde Aanmaken van modules

Beoordeling inrichten met Kerntaken en werkprocessen

De verdere opbouw van de beoordeling met kerntaken en werkprocessen. (al of niet onder modules) Klik op kerntaak toevoegen.

Ot kerntaak.png

Kies één of meer kerntaken om toe te voegen door op de knop toevoegen te klikken.

Ot kerntaak1.png

Indien gewenst, bewerk eventueel de naam van de kerntaak als dat voor de duidelijkheid van de structuur van de wedstrijd gewenst is.

Ot kerntaak2.png

Koppelen van kerntaken aan modules

ALS JE MET MODULES WERKT IS HET NU HET MOMENT OM DE KERNTAKEN TE KOPPELEN AAN DE MODULES! (anders kun je het volgende stukje overslaan)

Koppelen kerntaken aan modules

Klik op het bewerkingsicoontje achter de naam van de kerntaak.

Ot kerntaak3.png

Een pop-up verschijnt. Kies via het rolmenu de module waaraan je de kerntaak wilt koppelen en sla op.

Ot kerntaak4.png

Na opslaan zie je voor de naam van de kerntaak dat deze is gekoppeld aan een module.

Ot kerntaak5.png

Einde koppelen kerntaken aan modules

Vervolgens kun je de kerntaken vullen met werkprocessen. Klik op de naam van de kerntaak die je wilt bewerken en klik op werkproces toevoegen. Toevoegen werkt hetzelfde als bij toevoegen kerntaak.

Ot kerntaak6.png

Indien gewenst, bewerk eventueel de naam van de werkprocessen als dat voor de duidelijkheid van de structuur van de wedstrijd gewenst is.

Ot kerntaak7.png

Beoordelingsaspecten aanmaken

Wanneer de werkprocessen zijn aangemaakt kunnen deze gevuld worden met beoordelingsaspecten. Open het werkproces door op de naam te klikken en klik op aspect toevoegen

Ot aspect.png

Kies in het aspectvenster het type, geef het aspect een naam, vul de maximaal te behalen score voor dit aspect in, voeg zo nodig een instructie toe voor de jury in het veld opmerking, sla op. Doe dit voor alle aspecten in alle werkprocessen.

Ot aspect1.png

(Tussentijdse) Preview van beoordeling

Via het icoontje PDF-preview kun je het beoordelingsformulier (voor de jury) opvragen om te zien hoe jouw beoordeling er op papier uit komt te zien.

Ot preview.png

Kies voor een snel overzicht de versie per criterium.

Ot preview1.png

Het formulier wordt vervolgens gedownload en staat onder in je scherm boven de taakbalk. Van hieruit kun je het openen.

Ot preview2.png

Jurybeoordeling (subjectief of judgement)

Jurybeoordeling op 10-puntschaal en Jurybeoordeling op 4-puntschaal (judgement)

Afhankelijk van hoe de wedstrijd door WorldSkills Netherlands is ingesteld werk je met een subjectieve beoordeling op een 10-puntschaal, of met Judgement op een 4-puntschaal. In geval van subjectieve beoordeling op de 10-puntschaal toont CRS het volgende beeld bij het aspecttype.

Subjectief

In geval van subjectieve beoordeling op de 10-puntschaal toont CRS het volgende beeld bij het aspecttype.

Ot punten.png

Judgement

In geval van Judgement op de 4-puntschaal toont CRS het volgende beeld bij het aspecttype. De inhoud van de categorieen 0-4 moet gevuld worden met omschrijvingen die voldoen aan de aard van de categorie. Kenmerken van dat specifieke niveau. Zie het voorbeeld in het document “leidraad ontwikkelen wedstrijdopdrachten”.

Ot punten1.png

Aspect-afbeeldingen toevoegen

Indien gewenst kun je bij ieder willekeurig aspect een foto toevoegen om iets te verduidelijken. Klik daarvoor op het foto-icoontje en upload een foto vanaf jouw computer. De foto komt bij de bijlagen te staan met in de naamgeving (en in de afbeelding zelf) een verwijzing naar dit betreffende aspect. Achter de aspectnaam komt tevens een icoontje van een geladen foto te staan. Afbeeldingen toevoegen is zeer gewenst bij JUDGEMENT om daarmee de verschillende categorieën te duiden. Zie het voorbeeld in het document “leidraad ontwikkelen wedstrijdopdrachten”.

Ot punten2.png

Bijlagen toevoegen

“Gewone bijlagen toevoegen”.

Klik op tabblad bijlagen en voeg bijlagen toe als tekeningen, foto’s , etc. Houdt rekening met het format voor naamgeving van de documenten.

[code wedstrijdniveau]_[jaargang]_[nummer wedstrijd]_[code type wedstrijd]_[naam wedstrijd]_bijlage[nummer bijlage]_[naam document]

Voorbeeld: SH_16-17_24_ K_internationaal ondernemer_bijlage1_format ondernemingsplan

Hierin is:

• SH = Skills Heroes
• 16-17 = jaargang 2016-2017
• K = kwalificatie
• V = voorronde
• F = finale

Ot punten3.png

(Tussentijdse) Preview van opdrachtbeschrijving

Met de previewfunctie kun je zien hoe de documenten er uit komen te zien.

Ot punten preview.png

Kies in het pop-up venster het document dat je wilt zien.

Ot punten preview1.png

Tegenlezer toevoegen

Tegenlezer toevoegen: Klik op het tabblad tegenlezers en klik op tegenlezer toevoegen.

Ot tegenlezer.png

En vul vervolgens in het pop-up scherm de velden in. Let op: Ingebrachte personen krijgen automatisch een melding per email zodat ze in kunnen loggen op CRS en rechten hebben om bewerkingen uit te voeren op deze wedstrijd.

Ot tegenlezer1.png

de Commentaarfunctie

Met de Commentaarfunctie kunnen de tegenlezers, de Assessment Advisor en onderwijskundige feedback geven aan de ontwikkelaar. Commentaar wordt ingebracht door op het icoon te klikken achter het betreffende onderdeel. Nadat een commentaar is ingebracht verschijnt er achter de naam van het aspect een commentaarwolkje.

Ot commentaar.png

Ot commentaar1.png

Een overzicht van alle commentaren wordt zichtbaar door op het commentaaricoon bovenaan de pagina’s te klikken.

Ot commentaar2.png

Voortgangsoverzicht en controle

Overzicht en controle wordt verkregen via het tabblad controle

Ot controle.png

Wedstrijd indienen

Wanneer alles gecontroleerd is dient u in de statusbalk, boven de wedstrijd, het vinkje bij het rode pijltje aan te klikken alvorens u de wedstrijd kan indienen

Ot status.png

Archieffunctie

In het CRS zit een archief waarin gepubliceerde en gebruikte wedstrijden kunnen worden opgeslagen. Wedstrijdschrijvers, tegenlezers en onderwijskundigen vinden hier de gearchiveerde wedstrijden waaraan zij zijn verbonden.

Ot archief.png

Downloadcentrum

Het downloadcentrum biedt een aantal nuttige zaken zoals templates om bijlagen van te maken en nuttige naslagdocumenten. Daarnaast is er het archief van internationale wedstrijden die als referentie kunnen dienen voor de ontwikkeling van wedstrijden.

Ot downloadcentrum.png