Ontwikkeltool - Schrijver

Uit CRS Handleiding
Versie door Ferdy (Overleg | bijdragen) op 22 jul 2021 om 09:28
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding – Wat is het CRS

Het CRS is het Competitie Registratie Systeem van WorldSkills Netherlands. Het CRS wordt gebruikt om wedstrijdopdrachten te ontwikkelen, wedstrijden te organiseren en wedstrijden te beoordelen. Daarnaast is er wedstrijdinformatie uit het CRS te downloaden, dienen de aanmeldingen voor de wedstrijden via het CRS te gebeuren en is er een downloadcentrum met diverse documenten te vinden in het CRS.

Gebruik en inloggen

Het CRS is een online platform welke te vinden is op skillscrs.nl. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het CRS is het aan te raden om de Chrome browser te gebruiken.

Login.png

Ga naar: skillscrs.nl

Je ziet nu bovenstaande pagina.

Wanneer je je wachtwoord vergeten bent kan je op de Wachtwoord vergeten? link klikken (aangegeven met de rode pijl).

Na het inloggen kom je terecht op de centrale landingspagina van CRS die toegang geeft tot de verschillende onderdelen van CRS. Afhankelijk van jouw rollen/rechten zijn één of meer deelapplicaties voor jou toegankelijk.

Open de ontwikkeltool door op de knop ‘openen’ te klikken (aangegeven met een rood vierkantje). Als je de huidige accountgegevens wilt wijzigen kan dit met de blauwe Account wijzigen knop (aangegeven met de rode pijl), hier kan je ook uitloggen.

Accountgegevens bevatten:

• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• E-mail adres
• Wachtwoord

Loginpagina OT.png

Naar de aan jou toegewezen opdrachten

Kies in het navigatievenster het rolmenu achter opdrachten en klik op in behandeling (aangegeven met een rood vierkantje).

In beeld verschijnt een overzicht van aan jou gekoppelde wedstrijden. Tik eventueel een (deel van een) woord in het zoekveld om te filteren (aangegeven met een zwart vierkantje).

Ot opdrachten.png

Wedstrijdopdracht bewerken

Klik nu op het icoon bewerken om jouw wedstrijd te openen (aangegeven met een rood vierkantje).

Ot opdrachten4.png

Van de geopende wedstrijd toont zich een overzicht met tabbladen. Klik op het tabblad Algemeen (aangegeven met een rood vierkantje), kies een of meer crebo’s (typ een deel van een KD naam om te zoeken, aangegeven met een zwart vierkantje) en vul de overige velden in. Sla op.

Ot opdrachten5.png

Klik op het tabblad Vooraf Informatie en Wedstrijdopdracht (aangegeven met een rood vierkantje). Hier staan alle kopjes waaronder de beschrijving van de wedstrijd kan worden ingevuld. Per kopje kun je middels het icoon bewerken (aangegeven met een zwart vierkantje) de inhoud formuleren. Door op het vraagteken achter de titel van het kopje te klikken (aangegeven met een groen vierkantje) krijg je informatie over wat er specifiek moet worden ingevuld. Uiteindelijk wordt deze informatie gebruikt om twee verschillende documenten te genereren. Eén document dat ruim voorafgaand aan de wedstrijddatum beschikbaar wordt gesteld, en één document dat pas op de wedstrijddag zelf beschikbaar komt voor de deelnemers. Zie ook het volgende instructiepunt.

Ot opdrachten6.png

Klik op het tabblad inventarislijst (aangegeven met een rood vierkantje) en bewerk de verschillende elementen. Sla op.

 Voor de finalewedstrijd hoeft hier alleen het onderdeel inventarislijst deelnemers
 (aangegeven met een zwart vierkantje) te worden gevuld. 
 De overige onderdelen worden via een aparte inventaris-tool ingevuld 
 (eveneens beschikbaar op de landingspagina).

Ot opdrachten8.png

 In CRS is, onder de status ‘in behandeling’ een wedstrijd beschikbaar genaamd
 “Beoordelingsstandaarden en Judgement voorbeelden”. 

Deze wedstrijd bevat een aantal standaardteksten en standaardaspecten van bij meer beroepen voorkomende beoordelingsaspecten. Vanuit deze wedstrijd kun je onderdelen kopiëren en eventueel aanpassen naar je eigen wedstrijd.

OT 03.png

Klik op het tabblad Criteria & Subcriteria.

OT 04.png

Het aanmaken van modules

Als je met modules wilt werken kun je die aanmaken/bewerken met de knop Modules.

 Het toepassen van modules kan, maar het is niet verplicht. Je kunt ook direct vanuit criteria werken.
 Als je geen modules gebruikt kun je het volgende stukje overslaan.

Aanmaken van modules

Klik voor het aanmaken van modules op de knop Modules (aangegeven met een zwart vierkantje), op het tabblad Taken & Deeltaken (aangegeven met een rood vierkantje), en een pop-up-scherm verschijnt.

OT 05.png

Voer een moduleletter in en geef de module een naam. Na het opslaan (aangegeven met een rood vierkantje) staat jouw module onder huidige modules. Maak je overige modulen op dezelfde wijze. Via het bewerk icoontje (aangegeven met het zwarte vierkantje) kan je de module hernoemen. Als je klaar bent met de modules klik je op Annuleren (aangegeven met een groen vierkantje) om naar het hoofdscherm terug te keren.

OT 06.png

Einde Aanmaken van modules

Beoordeling inrichten met Taken & Deeltaken (Criteria en Subcriteria)

De verdere opbouw van de beoordeling met Taken & Deeltaken. (al of niet onder modules) Klik op Taak toevoegen (aangegeven met een zwart vierkantje) op het tabblad Taken & Deeltaken (aangegeven met een rood vierkantje).

OT 07.png

Voeg een taak toe door de gevraagde gegevens in te vullen en klik op Toevoegen (aangeegeven met een rood vierkantje). Na het toevoegen van een of meerdere taken klik je op Afsluiten (aangegeven met een zwart vierkantje).

OT 08.png

Indien gewenst, bewerk eventueel de naam van de taak als dat voor de duidelijkheid van de structuur van de wedstrijd door op het bewerk icoontje te klikken (aangegeven met een rood vierkantje).

Ot opdracht bewerken10.png

Koppelen van taken aan modules

ALS JE MET MODULES WERKT IS HET NU HET MOMENT OM DE TAAK TE KOPPELEN AAN DE MODULES! (anders kun je het volgende stukje overslaan)

Koppelen taak aan modules

Klik op het bewerk icoontje achter de naam van de taak (aangegeven met een rood vierkantje).

Ot opdracht bewerken10.png

Een pop-up verschijnt. Kies via het rolmenu de module (aangegeven met een rood vierkantje) waaraan je de taak wilt koppelen en sla op (aangegeven met een zwart vierkantje).

OT 10.png

Na opslaan zie je voor de naam van de taak dat deze is gekoppeld aan een module (aangegeven met een rood vierkantje).

OT 11.png

Einde koppelen taken aan modules

Vervolgens kun je de taak vullen met deeltaken. Klik op de naam van de taak die je wilt bewerken en klik op Deeltaak toevoegen.

 Het toevoegen van een deeltaak werkt hetzelfde als het toevoegen van een taak. 

OT 12.png

Indien gewenst, bewerk eventueel de naam van de taak of deeltaak als dat voor de duidelijkheid van de structuur van de wedstrijd door op het bewerk icoontje te klikken (aangegeven met een rood vierkantje).

Ot opdracht bewerken10.png

Beoordelingsaspecten aanmaken

Wanneer de deeltaken zijn aangemaakt kunnen deze gevuld worden met beoordelingsaspecten. Open de deeltaak door op de naam te klikken (aangegeven met het rode vierkantje) en klik op Aspect toevoegen (aangegeven met het zwarte vierkantje).

OT 13.png

Kies in het aspectvenster het type. Je hebt de keuze uit

 Objectief
 Nominaal
 Ja / Nee
 Judgement
 Judgement

In beginsel zijn de objectieve aspecttypen (nominaal en ja / nee) bedoeld voor feitelijk meetbare normen. Bijvoorbeeld het voldoen aan maatvoering of normstellende voorwaarden of eisen. De norm is niet voor interpretatie vatbaar en de beoordeling zou in principe door één willekeurige persoon kunnen worden uitgevoerd. Immers het resultaat wordt langs de meetlat van die niet interpretabele norm gelegd. De beoordelaar hoeft zelfs geen vakdeskundige te zijn.

Judgement is voor zaken die niet hard meetbaar zijn, die voor interpretatie vatbaar zijn, waar meningen uiteen kunnen lopen. (Helemaal goed, iets minder goed, matig, slecht op basis van de MENING/EXPERTISE van deskundigen.)

Het type JA / NEE

Ja / nee gebruik je indien je een messcherpe grens kunt trekken. Het resultaat voldoet aan de norm of niet, geen gradaties in de score, alles of niets!

Geef het aspect een korte naam die direct duidelijk maakt wat er beoordeeld wordt, vul de maximaal te behalen score voor dit aspect in, voeg zo nodig een instructie toe voor de jury in het veld ‘opmerking’ en sla het aspect op (aangegeven met het rode vierkantje).

OT 14.png

Het type NOMINAAL

Nominaal gebruik je als je met getrapte scores wilt werken en/of tolerantiegrenzen wilt hanteren. Als aan de volledige norm wordt voldaan ontvangt de deelnemer de volledige score, als deels aan de norm wordt voldaan wordt een reductie op de score toegepast.

Geef het aspect een korte naam die direct duidelijk maakt wat er beoordeeld wordt;

Vul de maximaal te behalen score voor dit aspect in, en definieer de norm waaraan moet worden voldaan in het veld “benodigde waarde”. (Dit kan door een bepaalde maat te noteren, bijvoorbeeld 90 cm., maar ook zoals in onderstaand voorbeeld in de vorm van het voldoen aan een aantal eisen of voorwaarden, aangegeven met het rode vierkantje.)

Vul in het veld ‘afwijking per’ in bij welke mate van afwijking op de norm er puntenreductie moet worden doorgevoerd. (in dit voorbeeld is gesteld dat er per 1 afwijking op de norm van 3 voorwaarden er een puntenaftrek plaatsvindt).

Vul indien gewenst een tolerantie in en noteer in het veld ‘puntverlies per afwijking’ in hoeveel punten er per afwijking in mindering worden gebracht.

Voeg zo nodig een instructie toe voor de jury in het veld ‘opmerking’. Indien de norm is gesteld in de vorm van eisen of voorwaarden dan moeten in dit veld die eisen/voorwaarden worden opgesomd.

Sla het aspect op (aangegeven met het zwarte vierkantje).

OT 15.png

Het type JUDGEMENT (Jurybeoordeling)

Judgement gebruik je voor zaken die niet hard meetbaar zijn, die voor interpretatie vatbaar zijn, waar meningen uiteen kunnen lopen en waar een vakmatig oordeel voor nodig is. Het resultaat wordt geclassificeerd in gradaties van voldoen aan beroepsstandaarden.

Geef het aspect een korte naam die direct duidelijk maakt wat er beoordeeld wordt.

De standaardteksten (aangegeven in het rode vierkantje) die in de velden van categorie 0-4 zijn gegeven moeten verwijderd worden en vervangen door specifieke kenmerken die representatief zijn voor het niveau van de categorie.

Kenmerken die de jury kan waarnemen. Zie het voorbeeld in het document “leidraad ontwikkelen wedstrijdopdrachten”, welke te vinden is in het downloadcentrum.

Vul de maximaal te behalen score voor dit aspect inem klik op opslaan (aangegeven in het zwarte vierkantje).

Voeg zo nodig een instructie toe voor de jury in het veld ‘opmerking’.

OT 16.png

Kopieerfunctie

CRS biedt meerdere mogelijkheden om binnen een wedstrijd te kunnen kopiëren, maar ook vanuit andere wedstrijden naar je huidige wedstrijd. Gebruik daarvoor de knop Kopiëren (aangegeven in het rode vierkantje), in dit voorbeeld gaan we het aspect (aangegeven in het zwarte vierkantje) kopiëren naar een andere deeltaak.

OT 17.png

Kies wat je wilt kopiëren;

 een enkelvoudig aspect
 een deeltaak (met alle bijbehorende aspecten)
 een taak met alle deeltaken en aspecten
 een volledige module. 

Stap 1 - kies de opdracht (aangegeven met een rode pijl 1).

Stap 2 - kies het aspect (aangegeven met een rode pijl 2).

Stap 3 - kies de deeltaak (aangegeven met een rode pijl 3).

Nadat je op opslaan klikt (aangegeven in het zwarte vierkantje) is het aspect gekopiëerd. Klik op annuleren (aangegeven in het groene vierkantje) om terug te keren naar het hoofdscherm.

OT 18.png

 Je kunt alleen kopiëren tussen wedstrijden waarop je toegangsrechten als ontwikkelaar hebt.

Volgorde aspecten wijzigen

Je kunt de volgorde van aspecten aanpassen door het ‘sleepicoon’ (aangegeven met een rood vierkantje) aan te klikken, vast te houden en het aspect naar een nieuwe plek te slepen (alleen mogelijk binnen de deeltaak)

OT 19.png

(Tussentijdse) Preview van beoordeling

Via het icoontje PDF-preview (aangegeven met een rood vierkantje) kun je het beoordelingsformulier (voor de jury) opvragen om te zien hoe jouw beoordeling er op papier uit komt te zien.

Ot preview.png

Kies voor een snel overzicht de versie per criterium (aangegeven met een rood vierkantje).

Ot preview1.png

Het formulier wordt vervolgens gedownload en staat onder in je scherm (aangegeven met een rode pijl). Van hieruit kun je de PDF openen.

Ot preview2.png

Aspect-afbeeldingen toevoegen

Indien gewenst kun je bij ieder willekeurig aspect een foto toevoegen om iets te verduidelijken. Klik daarvoor op het foto-icoontje (aangegeven met een rood vierkantje) en upload een foto vanaf jouw computer. De foto komt bij de bijlagen te staan met in de naamgeving (en in de afbeelding zelf) een verwijzing naar dit betreffende aspect. Achter de aspectnaam komt tevens een icoontje van een geladen foto te staan. Afbeeldingen toevoegen is zeer gewenst bij JUDGEMENT om daarmee de verschillende categorieën te duiden. Zie het voorbeeld in het document “leidraad ontwikkelen wedstrijdopdrachten”, welke te vinden is in het downloadcentrum.

OT 20.png

Bijlagen toevoegen

Klik op tabblad bijlagen (aangegeven met een rood vierkantje) en voeg bijlagen toe als tekeningen, foto’s, etc (aangegeven met een rode pijl). Houdt rekening met het format voor naamgeving van de documenten.

[code wedstrijdniveau]_[jaargang]_[nummer wedstrijd]_[code type wedstrijd]_[naam wedstrijd]_bijlage[nummer bijlage]_[naam document]

Voorbeeld: SH_20-21_24_ K_internationaal ondernemer_bijlage1_format ondernemingsplan

Hierin is:

• SH = Skills Heroes
• 20-21 = jaargang 2020-2021
• K = kwalificatie
• V = voorronde
• F = finale

OT 21.png

(Tussentijdse) Preview van opdrachtbeschrijving

Met de previewfunctie (aangegeven met een rood vierkantje) kun je zien hoe de documenten er uit komen te zien.

Ot punten preview.png

Kies in het pop-up venster het document dat je wilt downloaden.

Ot punten preview1.png

Tegenlezer toevoegen

In het beginsel worden tegenlezers alleen door WorldSkills Netherlands aan het systeem toegevoegd.
Neem dus met contact op als je een tegenlezer wilt toevoegen! 

Klik op het tabblad Tegenlezers (aangegeven met een rood vierkantje) en klik op tegenlezer toevoegen (aangegeven met een zwart vierkantje).

Ot tegenlezer.png

Vul vervolgens, in het pop-up scherm, de velden in.

Ingebrachte personen krijgen automatisch een melding per email zodat ze in kunnen loggen in CRS
en rechten hebben om bewerkingen uit te voeren op deze wedstrijd.

Ot tegenlezer1.png

De commentaarfunctie

Met de commentaarfunctie kunnen de tegenlezers, de Assessment Advisor en onderwijskundige feedback geven aan de ontwikkelaar. Commentaar wordt ingebracht door op het icoon te klikken achter het betreffende onderdeel (aangegeven met een rood vierkantje). Nadat een commentaar is ingebracht verschijnt er achter de naam van het aspect een commentaarwolkje (aangegeven met een zwart vierkantje).

Ot commentaar.png

Wanneer er bestaande commentaar is staat dit in de historie, na het toevoegen van commentaar klik je op opslaan (aangegeven in het rode vierkantje).

Ot commentaar1.png

Een overzicht van alle commentaren wordt zichtbaar door op het commentaaricoon (aangegeven met een rood vierkantje) bovenaan de pagina’s te klikken.

Ot commentaar2.png

Voortgangsoverzicht en controle

Overzicht en controle wordt verkregen via het tabblad controle (aangegeven met een rood vierkantje).

Ot controle.png

Archieffunctie

In het CRS zit een archief (aangegeven met een rood vierkantje) waarin gepubliceerde en gebruikte wedstrijden kunnen worden opgeslagen. Wedstrijdschrijvers, tegenlezers en onderwijskundigen vinden hier de gearchiveerde wedstrijden waaraan zij zijn verbonden.

Ot archief.png

Downloadcentrum

Het downloadcentrum biedt een aantal nuttige zaken zoals Leidraad opdrachtontwikkeling en beoordelingsaspecten maken en nuttige naslagdocumenten.

Ot downloadcentrum.png