Wedstrijdtool - Beheerder

Uit CRS Handleiding
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding – Wat is het CRS

Het CRS is het Competitie Registratie Systeem van WorldSkills Netherlands. Het CRS wordt gebruikt om wedstrijdopdrachten te ontwikkelen, wedstrijden te organiseren en wedstrijden te beoordelen. Daarnaast is er wedstrijdinformatie uit het CRS te downloaden, dienen de aanmeldingen voor de wedstrijden via het CRS te gebeuren en is er een downloadcentrum met diverse documenten te vinden in het CRS.

Gebruik en inloggen

Het CRS is een online platform. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het CRS is het beste is om de Chrome browser te gebruiken. Doet u dit niet dan verschijnt er een melding op de pagina https://crs.vakwedstrijden.nl/

Login.png

Voor het eerst inloggen in CRS. Ga naar: https://crs.vakwedstrijden.nl/ U ziet nu bovenstaande pagina, zonder browsermelding.

Nadat u het mailadres en het wachtwoord intypt en op de blauwe Inloggen knop klikt moet u voor de eerste keer een QR-code scannen om gebruik te maken van de beheerders functies, gebruik de ‘Google Authenticator’ app op uw smartphone om de QR-code te scannen. De Google Authenticator app kunt u kosteloos downloaden op uw smartphone. Na het scannen van de QR-code ziet u een code op uw smartphone, deze code verandert om de 10 seconden, neem de code over in het CRS. Elke keer als u wilt inloggen moet u deze code invoeren voor de extra beveiliging.

Beheer

Na het inloggen als beheerder in de wedstrijdtool ziet u de homepage met de komende wedstrijden. Links in de grijze balk ziet u het submenukopje Beheerders onder het kopje Beheer. Hier staan alle beheerders en auditoren in. Met de blauwe knop Beheerder toevoegen kunt u een beheerder of auditor toevoegen, vul hiervoor de gevraagde informatie in en kies de rol. Na het opslaan keert u terug naar het overzicht waar u de zojuist aangemaakte beheerder of auditor kunt terug vinden door middel van de filters (aangegeven in het groen). Om de gegevens van een beheerder of auditor aan te passen klikt u op het potlood knopje (zie het rode pijltje, het mail adres is niet aanpasbaar), met het het oranje knopje kunt u de QR-code voor de beheerders resetten. Het verwijderen van een beheerder of auditor doet u door op het rode prullenbak knopje te klikken. Een super beheerder kan niet verwijderd worden.

Beheerders.png

Organisaties

In het submenukopje 'Organisaties' ziet u een overzicht van alle organisaties die zijn geïmporteerd vanuit de SBB. Met behulp van de filters (aangegeven in het groen) kunt u op naam of niveau zoeken. Het aantal locaties dat de school heeft, wedstrijden waar het lopende wedstrijdseizoen aan mee wordt gedaan, coördinatoren en organisatoren van de onderwijsinstellingen vind je ook hier. Met de blauwe knop Exporteren krijgt u een Excel bestand met deze gegevens. Klikt u op een naam van een onderwijsinstelling dan wordt deze geopend.

Organisatie.png

Wanneer u de organisatie geopend heeft kunt u de organisatienaam, certificaatnaam (dit is de organisatienaam die op het certificaat van de deelnemers komt te staan, deze is door de SC, organisator/docent en beheerder aan te passen) en het niveau aanpassen door middel van het blauwe potlood knopje (zie onderstaande afbeelding met het rode pijltje). Met de blauwe Exporteren knop krijgt u een Excel bestand met de wedstrijden van deze organisatie (Wedstrijden tabblad). De verschillende tabbladen (aangegeven in het groen) geven verschillende data weer in zowel het Excel bestand als op het scherm.

Organisatie1.png


Vestigingen

Met de blauwe + Vestiging toevoegen knop kunt u een vestiging toevoegen door de gevraagde informatie in te vullen en op opslaan te klikken, wilt u de bestaande vestiging aanpassen kunt u op het blauwe potloodknopje klikken. U verwijdert de vestiging door op het rode prullenbak knopje te klikken. Met de blauwe Exporteren knop krijgt u een Excel bestand met de vestigingen.

Vestiging.png

Medewerkers

Met de blauwe + Coördinator toevoegen kunt u een coördinator toevoegen door de gevraagde informatie in te vullen en op opslaan te klikken, hetzelfde geldt voor de blauwe + Organisator toevoegen knop. Ook hier kunt u filteren (aangegeven in het groen) om snel iemand te zoeken om bijvoorbeeld de gegevens aan te passen via het blauwe potloodknopje. Met de oranje pijltjes kunt u een medewerker van rol veranderen (Organisator <--> Coördinator), om de medewerker te verwijderen klikt u op het rode prullenbak knopje. U kunt ook inloggen als de medewerker, wanneer u op het lichtblauwe slotje klikt kunt u zien wat deze medewerker in het CRS kan zien. Met de blauwe Exporteren knop krijgt u een Excel bestand met de medewerker data.

Medewerker.png

Deelnemers

Achtergrondinformatie:

Studenten van de onderwijsinstellingen nemen deel aan de wedstrijden. Door de onderwijsinstelling worden de namen, beroepen en emailadressen van de studenten in het CRS gezet. Als een onderwijsinstelling dat heeft gedaan, dan heten ze in het CRS studenten.

Een student krijgt, nadat de onderwijsinstelling hem/ haar in het CRS heeft gezet, een e-mail (uitnodiging) met het verzoek de benodigde gegevens om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan de wedstrijd, aan te vullen. Als een student zijn/ haar gegevens heeft aangevuld, dan heten ze in het CRS Deelnemers.

Hier kunt u deelnemers zien van verschillende wedstrijden, ook hier kunt u de filterfunctie(s) gebruiken (aangegeven in het groen) om sneller te vinden wat u zoekt. Wanneer u op de wedstrijdnaam klikt gaat u naar het wedstrijdscherm met informatie over de betreffende wedstrijd. Met de blauwe Exporteren knop krijgt u een Excel bestand met de data van deelnemers. De blauwe download knop (aangegeven met een rode pijl) geeft u een beoordelingsoverzicht in een pdf van de betreffende deelnemer.

Deelnemer.png

Studenten en begeleiders

Studenten zijn nog niet aan de wedstrijd toegevoegd, na accepteren van uitnodiging worden ze ook deelnemers.

Met de blauwe + Student uitnodigen kunt u een student uitnodigen, om deel te nemen aan de betreffende wedstrijd, door de gevraagde informatie in te vullen en op opslaan te klikken, hetzelfde geldt voor de blauwe + Begeleider uitnodigen knop. Ook hier kunt u filteren (aangegeven in het groen) om snel iemand te zoeken om bijvoorbeeld de gegevens aan te passen via het blauwe potloodknopje. Met de oranje pijltjes kunt u een student aan een begeleider koppelen, als er een groen vinkje te zien is hebben ze zelf het profiel aangevuld. De reden dat een begeleider aan de student wordt gekoppeld is omdat de begeleider dan de informatie ontvangt die op de betreffende student van toepassing is. Het gaat om de uitnodiging van de organisator voor de wedstrijd met alle belangrijke informatie, de wedstrijdopdracht en de resultaten. Om de student/ begeleider te verwijderen klikt u op het rode prullenbak knopje. Wanneer u de begeleider verwijderd dan ontvangt deze niet meer de bovengenoemde informatie. En u kunt nu een andere begeleider aan de student koppelen. Studenten en begeleiders ontvangen beide een link in de email om eigen gegevens verder aan te vullen, omdat ze zelf het best op de hoogte zijn van hun eigen meest up to date gegevens. Een rood kruisje i.p.v. een prullenbakje betekent dat de begeleider het profiel niet zelf heeft aangevuld. Een voorbeeld is te zien bij de begeleiders.

Student.png

Voorregistraties

Op deze pagina ziet u een overzicht van alle ingeschreven scholen met het totale aantal deelnemers/ deelnemende teams, ook hier kunt u weer filteren (aangegeven in het groen). Het bovenstaande lichtblauwe vlak met aantallen en beroepen heeft betrekking op waar een school zich voor heeft voor-geregistreerd. Voor deze beroepen moet de school nog de studenten uitnodigen. Met de blauwe potloodknopjes kunt u de inschrijf/ uitnodigingsperiode aanpassen voor zowel het vmbo als het mbo. De blauwe Exporteren en Exporteren per vakrichting geeft u een Excel bestand met de inschrijvingen per tabblad.

Voorregistratie.png

Met de blauwe Archief knop ziet u een overzicht van de ‘oude’ inschrijvingen, met het dropdown menu (aangegeven in het groen) kunt u de editie kiezen.

Voorregistratie1.png

Vakrichtingen

Op deze pagina ziet u een overzicht van alle beroepen/ vakrichtingen. Met de blauwe Beroep/ vakrichting toevoegen knop kunt u een beroep/ vakrichting toevoegen door de gevraagde informatie in te vullen en op opslaan te klikken. Ook hier kunt u weer filteren (aangegeven in het groen). Wilt u een beroep/ vakrichting aanpassen, dan kunt u op het blauwe potloodknopje klikken. Om het beroep/ vakrichting te verwijderen klikt u op het rode prullenbak knopje.

Deze lijst wordt ook gebruikt in de ontwikkeltool wat betekent dat elke verandering in deze lijst automatisch in de ontwikkeltool te zien is.

Vakrichting.png

Gebruikers

Op deze pagina ziet u een overzicht van de gebruikers:

• Coördinator
• Organisator
• Jurylid
• Skills Assistent

Ook hier kunt u weer filteren (aangegeven in het groen). Met het blauwe potloodknopje kunt u de gebruiker aanpassen, het groene papierknopje leidt u naar de organisatie waar deze gebruiker werkzaam is. Het lichtblauwe slot knopje zorgt ervoor dat u kunt inloggen als de gebruiker om te zien wat hij / zij in het CRS ziet. Om een nieuwe gebruiker toe te voegen gaat u weer naar het kopje #Medewerkers of #Mijn vakwedstrijden.

Gebruikers.png

Indien u snel een gebruiker of student wilt zoeken kunt u ook op het groene vergrootglas knopje klikken, wanneer u een naam of mailadres in het veld typt en op enter drukt krijgt u een overzicht te zien waar de zoekterm in voorkomt. Klikt u op de blauwe tekst onder ‘Organisatie’ of ‘Wedstrijd’ dan gaat u naar de betreffende pagina.

Zoeken.png

Machtiging per gebruikersrol

Gebruikers rollen.png

Beheer help

Op deze pagina kan een beheerder de tekst of een YouTube filmpje aanpassen, deze verschijnt onder het blauwe vraagteken. Het blauwe potloodknopje opent het venster om per rol de helptekst of het hulpfilmpje aan te geven.

Beheer help.png

Vakwedstrijden

Met de blauwe + Toevoegen knop kunt u een nieuwe wedstrijd toevoegen door de gevraagde informatie in te vullen en op opslaan te klikken. De blauwe Exporteren knop geeft u een Excel bestand met de vakwedstrijden data. Ook hier kunt u weer filteren (aangegeven in het groen). Met het oranje upload knopje kunt u een bijlage voor de vakwedstrijd uploaden door het bestand te kiezen en op uploaden te klikken. Het blauwe potloodknopje geeft u de mogelijkheid om de vakwedstrijd gegevens aan te passen, om een vakwedstrijd te verwijderen klikt u op het rode prullenbakje.

Alle info komt uit de ontwikkeltool. Indien u aanpassingen wenst van deze informatie, gebruik daarvoor de ontwikkeltool.

Vakwedstrijden.png

Downloadcentrum

Op deze pagina kunt u verschillende bestanden uploaden die de verschillende gebruikers kunnen downloaden, u kunt aangeven voor welke rollen het bestand beschikbaar is (aangegeven in het groen). Het oranje plus knopje geeft u de mogelijkheid om een bestand te uploaden. Met het blauwe potloodknopje kunt u de gegevens aanpassen (de bestandsnaam kan niet gewijzigd worden. Als er een foutje in de bestandsnaam zit kunt u het bestand verwijderen met het rode prullenbak knopje en met het oranje plusje het bestand opnieuw uploaden.

Downloadcentrum.png

Helemaal onderaan de pagina kunt u de mappen (het woord voor het oranje plusje) sorteren of een nieuwe map toevoegen.

Downloadcentrum1.png

Studenten

Op deze pagina ziet u een overzicht van de studenten met de behaalde punten/ percentage indien een wedstrijd is vergrendeld. Een wedstrijd is vergrendeld wanneer de wedstrijd helemaal is afgesloten en goedkeuring is gegeven door de jury, nadat de vergrendelen knop is ingedrukt zijn de scores niet meer aan te passen. Zie onder het kopje ‘wedstrijd vergrendeld’ in deze handleiding voor een verdere uitleg. Ook hier kunt u filteren (aangegeven in het groen), met de blauwe Exporteren knop krijgt u een Excel bestand met de student data.

Studenten.png

Rapportages

Op deze pagina kunt u gegevens openen en naar een Excel document exporteren m.b.t de wedstrijden en personen in het CRS.

Range of Marks

Wanneer u hier een wedstrijd selecteert uit het drop down menu (aangegeven in het groen) krijgt u een overzicht van de behaalde punten per kerntaak per deelnemer, u kunt ook een analyse zien van de behaalde punten (zie onderstaand scherm). Met de blauwe Exporteren knop krijgt u dit overzicht in een Excel bestand. Met deze gegevens kan de afdeling opdrachtontwikkeling analyseren hoe er op de wedstrijdopdracht is gescoord per aspect en hier eventueel een lering uithalen voor het ontwikkelen van de komende wedstrijdopdrachten.

Range of marks.png

Skills Comparison

Hier kunt u 1 of meerdere wedstrijden kiezen (aangegeven in het groen), na het selecteren van de wedstrijden krijgt u een analyse van de wedstrijd(en), met de blauwe Exporteren knop krijgt u deze analyse in een Excel bestand.

Comparison.png

Score per aspect

Wanneer u hier een wedstrijd selecteert uit het drop down menu (aangegeven in het groen) krijgt u een overzicht van de behaalde punten per aspect per deelnemer/ team in een Excel bestand nadat u op de blauwe Download knop klikt. Met deze gegevens kan de opdrachtontwikkelaar analyseren hoe er op de wedstrijdopdracht is gescoord per aspect en hier eventueel een lering uithalen voor het ontwikkelen van de komende wedstrijdopdrachten.

Score per aspect.png

Deelnemers per wedstrijdtype

Wanneer u op de blauwe Download knop klikt wordt er een pdf in hetzelfde tabblad geopend, deze pdf kunt u downloaden (aangegeven in het groen) vanuit de browser (voorbeeld in Google Chrome). Na het bekijken en eventueel downloaden van dit bestand klikt u op vorige (aangegeven met de gele pijl) in de browser en niet op het kruisje. De PDF bevat het aantal deelnemers per wedstrijdtype voor zowel het vmbo als het mbo. Zo kan in een oogopslag worden gezien hoe de verdeling van deelnemers over de provincies is, een verzoek van het bestuur.

Deelnemers per wedstrijdtype.png

Betrokkenen

Wanneer u op de blauwe Betrokkenen knop klikt wordt onderstaand scherm geopend. Zo kunt u bijvoorbeeld alle betrokkenen (deelnemers, juryleden, begeleiders) met hun gegevens in een Excel exporteren want handig is voor de organisator van de wedstrijd. Met de filters (aangegeven in het blauw) kunt u een voorselectie maken voor het selecteren van 1 of meerdere wedstrijden uit het drop down (alle niet gearchiveerde wedstrijden komen in de drop down te staan) menu (aangegeven in het groen) of u klikt op de blauwe (De)selecteer alles om elke wedstrijd automatisch te (de)selecteren. Nadat u de wedstrijd(en) heeft geselecteerd kunt u de velden kiezen die u in een Excel bestand wilt zien (aangegeven in het rood). Nadat u alles naar wens heeft ingesteld klikt u onderaan de pagina op de blauwe Download knop voor het Excel bestand.

Betrokkenen.png

Score per aspect per opdracht

Zie #Score per aspect voor de uitleg, dit kopje geeft dezelfde Excel.

Uitslagen per opdracht

Wanneer u hier een wedstrijd selecteert uit het drop down menu (aangegeven in het groen) krijgt u een overzicht van de behaalde punten en percentage per wedstrijd. Als u van één deelnemer de resultaten bij een beroep wilt weten dan opent u de betreffende wedstrijd. Vervolgens klinkt u op beoordelingsformulieren en vinkt u de betreffende deelnemer aan, daarna klikt u op exporteren en volgt zijn/haar resultaat.

Uitslagen per opdracht.png

Wedstrijden in afwachting

Op deze pagina ziet u een overzicht van de wedstrijden (geen voorrondes) die WorldSkills Netherlands af of goed kan keuren. Dit doet de BO van Skills Talents voor de vmbo-wedstrijden en de BO van Skills Heroes voor de mbo-wedstrijden. Ook hier kunt u filteren (aangegeven in het groen), met de blauwe tandwiel knop (zie rode pijltje) kunt u enkele data van de wedstrijd zien en met de gekleurde knoppen de wedstrijd af of goedkeuren.

Wedstrijden in afwachting.png

Wedstrijden in afwachting1.png

E-mailtemplates

Op deze pagina ziet u een overzicht van de teksten die in de, nog te verzenden, mailtjes komen. Ook hier kunt u filteren (aangegeven in het groen), met het blauwe potloodknopje (aangegeven met de rode pijl) kunt u de teksten aanpassen voor alle mailtjes over dit onderwerp. Indien u de teksten per wedstrijd aan wilt passen kunt u het kopje #Correspondentie lezen. Let op: de tekst die wordt aangepast veranderd niet voor de al georganiseerde wedstrijden, hiervoor dient u bij het kopje #Correspondentie op de rode Reset knop te klikken.

Emailtemplates.png

E-mail Log

Op deze pagina ziet u een overzicht van de verzonden of de nog te verzenden mailtjes vanuit het CRS. Ook hier kunt u filteren (aangegeven in het groen), met de blauwe enveloppe knop ziet u de inhoud van de mail op een apart tabblad. Indien u meer informatie wilt (bijvoorbeeld hoe vaak de mail geopend is) kunt u dit vragen aan de super beheerders van het CRS.

Email log.png

Voorrondeopdrachten

Op deze pagina dient u eerst een onderwijsniveau te selecteren (aangegeven in het blauw) alvorens u door kunt gaan. Na het selecteren van een onderwijsniveau ziet u een overzicht van ALLE voorrondes, ook die nog niet gearchiveerd zijn. Ook hier kunt u filteren (aangegeven in het groen), met de groene Download knop achter de voorronde om de opdracht inclusief bijlages te downloaden. Indien een wedstrijd wel te vinden is op deze pagina maar nog niet automatisch verplaatst is naar het archief kunt u dit handmatig doen door het kopje #Vakwedstrijden te lezen.

Archief opdrachten

Op deze pagina dient u eerst een onderwijsniveau te selecteren (aangegeven in het blauw) alvorens u door kunt gaan. Na het selecteren van een onderwijsniveau ziet u een overzicht van de gearchiveerde voorrondes, ook hier kunt u filteren (aangegeven in het groen), met de groene ‘Download’ knop achter de voorronde om de opdracht inclusief bijlages te downloaden. Indien een wedstrijd nog niet automatisch verplaatst is naar het archief kunt u dit handmatig doen door het kopje #Vakwedstrijden te lezen. Het verplaatsten naar het archief gebeurd zodat het CRS systeem op orde blijft. Anders worden de lijsten van de wedstrijd heel lang, met een archief is er een filter op jaartal.

Archief opdrachten.png

Mijn vakwedstrijden

Actueel

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wedstrijden, actuele wedstrijden zijn wedstrijden die nog moeten beginnen, begonnen zijn of afgesloten maar nog niet gearchiveerd. Alle wedstrijden gaan na 2 maanden automatisch naar het archief. Ook hier kunt u filteren (aangegeven in het groen), wanneer u op een wedstrijdnaam klikt opent de wedstrijd.

Actueel.png

Wedstrijd – niet gestart

Wanneer u de wedstrijd (die nog niet gestart is) geopend heeft kunt u de wedstrijdinformatie (aangegeven in het blauw) aanpassen door middel van het blauwe potlood knopje, Let op dat u tijdens het aanpassen van de wedstrijdinformatie de organisator invult (de persoon die de wedstrijd organiseert), als u niets invult dan wordt uw naam automatisch ingevuld achter organisator. Is de start datum voorbij dan ziet u een blauwe Wedstrijd starten knop. Met de rode Wedstrijd annuleren knop kunt u een wedstrijd die nog niet gestart is annuleren. De verschillende tabbladen (aangegeven in het groen) geven verschillende data weer op het scherm.

Wedstrijd niet gestart.png

Scores

Hier kunt u de kerntaken zien die in de wedstrijd zitten. Wanneer de wedstrijd gestart is ook in hoeverre de beoordelingen voor deze kerntaak door de juryleden al dan niet zijn ingevoerd.

Jury

Met de blauwe Exporteren knop krijgt u de jury gegevens in een Excel bestand. Om een jurylid toe te voegen klikt u op de blauwe Jurylid toevoegen knop en vult u de gevraagde informatie in. Met het rode kruisje kunt u een jurylid verwijderen en het blauwe slotje geeft u de mogelijkheid om in te loggen als het betreffende jurylid. Om een skills assistent toe te voegen gaat u hetzelfde te werk. De skills assistent kan hetzelfde in het CRS als de organisator/docent, deze rol is dan ook voor de assistent van de organisator. Zie in het rollenoverizcht wat de rol precies kan in het CRS.

Wedstrijd niet gestart jury.png

Deelnemers

Met de blauwe Exporteren knop krijgt u de deelnemer gegevens in een Excel bestand. Om een deelnemer toe te voegen klikt u op de blauwe Deelnemer toevoegen knop en vult u de gevraagde informatie in, u kunt ook een begeleider toevoegen door op de blauwe Begeleider toevoegen knop te klikken en de gevraagde informatie in te vullen. Met het blauwe potlood teken kunt u de deelnemer / begeleider gegevens aanpassen, de oranje pijltjes koppelen een deelnemer aan een begeleider, het rode kruisje verwijdert de deelnemer / begeleider, bij het groene sterretje kunt u de tips en tops aangeven / zien van de deelnemer en het oranje stopbord geeft u de mogelijkheid om de deelnemer tijdens de wedstrijd uit te laten vallen. De Tips en tops zijn te zijn in hetzelfde Excel document als bovenaan deze pagina wordt genoemd.

Wedstrijd niet gestart deelnemers.png

U kunt ook in 1 keer een lijst met deelnemers importeren door op de blauwe Deelnemers importeren knop te klikken, de groene Download knop geeft u een voorbeeld bestand in Excel waar u de namen van de deelnemers kunt inzetten, nadat u het gevulde voorbeeldbestand op uw pc heeft opgeslagen kunt u naar het bestand zoeken door de grijze Bestand kiezen knop te kiezen, vervolgens klikt u op de groene Uploaden knop.

Wedstrijd niet gestart deelnemers1.png

Documenten

Hier kunt u alle wedstrijd documenten vinden, voor de beheerders zijn deze altijd beschikbaar. De gebruikers ontvangen deze bestanden op vooraf ingestelde tijden. Zie #Geautomatiseerde functies voor de huidig ingestelde tijden.

Formulieren

Hier kunt u ten alle tijden de beoordelingsformulieren per criterium / deelnemer downloaden. Wanneer de wedstrijd nog niet vergrendeld is dan zijn dit de nog niet ingevulde beoordelingsformulieren, zonder de resultaten/punten. Wanneer de wedstrijd wel is vergredendeld dan staan de punten, behaalde resultaten in deze formulieren. U kunt ze hier in een keer voor alle deelnemers downloaden, maar ook per deelnemer.

Certificaten

Als de wedstrijd nog niet vergrendeld is kunt u hier een blanco certificaat downloaden, na het vergrendelen van de wedstrijd staan hier de ingevulde certificaten. Op de certfificaten staan de namen van de deelnemers en de organisatienaam. Op de certificicaten van de medewerkers (jury) staan de namen van de juryleden en de organisatienaam. U kunt ze openen om de excactie inhoud in te zien.

Correspondentie

Met de blauwe Deelnemers knop kunt u de tekst in de mail naar de deelnemers aanpassen of inplannen (aangegeven in het groen) met een eventuele bijlage (aangegeven in het rood). Met de blauwe Opslaan knop kunt u de gewijzigde informatie opslaan, met de rode Reset knop kunt u de gemaakte aanpassingen ongedaan maken en de mail terugzetten naar de standaard tekst zoals aangegeven in de #E-mailtemplates. Indien u de standaard tekst heeft aangepast onder het kopje #E-mailtemplates kunt u met de Reset knop de nieuwe tekst weergeven. Hetzelfde geldt voor de blauwe Begeleiders knop.

Correspondentie.png

Rechtsboven ziet u hoeveel mailtjes zijn ingepland en verzonden (aangegeven in het groen). Om een ingeplande of verzonden mail in te zien kunt u op de blauwe vergrootglas knop klikken (aangegeven met de rode pijl), u kunt een mail verwijderen door op de rode prullenbak knop te klikken (aangegeven met de rode pijl), dit is handig voor het verwijderen van een mail naar een uitgevallen deelnemer / begeleider. Met de oranje pijltjes knop kunt u een reeds verzonden mail opnieuw versturen (aangegeven met de rode pijl).

Correspondentie1.png

Wedstrijd - gestart

Wanneer u de wedstrijd (die gestart is) geopend heeft kunt u de wedstrijdinformatie (aangegeven in het blauw) niet aanpassen. Met de verschillende knoppen kunt u een wedstrijd:

• Heropenen: bijvoorbeeld wanneer de lijst met deelnemers aangepast moet worden;
• Afronden: wanneer de wedstrijd afgerond is, alle punten zijn ingevuld;
• Neutraliseren: bijvoorbeeld wanneer er door onvoorziene omstandigheden de wedstrijd wordt gestopt en niet meer wordt voortgezet;
• Annuleren: wanneer de wedstrijd wordt geannuleerd/gestopt door omstandigheden.

De verschillende tabbladen (aangegeven in het groen) geven verschillende data weer op het scherm.

Wedstrijd gestart.png

Scores

Wanneer een kerntaak blauw is kunt u hierop klikken, na het klikken op de kerntaak gaat u naar het invoer scherm voor de punten. In de voortgangsbalk ziet u hoever de kerntaak is beoordeeld.

Jury

Met de blauwe Exporteren knop krijgt u de jury gegevens in een Excel bestand. Met het blauwe slotje heeft u de mogelijkheid om in te loggen als het betreffende jurylid.

Wedstrijd gestart jury.png

Deelnemers

Met de blauwe Exporteren knop krijgt u de deelnemer gegevens in een Excel bestand. Met het blauwe potlood teken kunt u de deelnemer gegevens aanpassen, de oranje pijltjes koppelen een deelnemer aan een begeleider, bij het groene sterretje kunt u de tips en tops aangeven / zien van de deelnemer en het oranje stopbord geeft u de mogelijkheid om de deelnemer tijdens de wedstrijd uit te laten vallen. Is er per ongeluk een verkeerde deelnemer uitgevallen dan kunt u op het oranje stopbord klikken en de Reden uitval op Kies reden uitval zetten, knip de tekst bij de Omschrijving en klik op de blauwe knop Opslaan. Nu wordt de deelnemer weer teruggezet.

Wedstrijd gestart deelnemers.png

Documenten

Hier kunt u alle wedstrijd documenten vinden, voor de beheerders zijn deze altijd beschikbaar.

Formulieren

Hier kunt u ten alle tijden de beoordelingsformulieren per criterium / deelnemer downloaden. Het zogeheten vergrendelformulier is hier ook te vinden, dit moeten de juryleden ondertekenen voordat een beheerder de wedstrijd kan vergrendelen.

Certificaten

Als de wedstrijd nog niet vergrendeld is kunt u hier een blanco certificaat downloaden, na het vergrendelen van de wedstrijd staan hier de ingevulde certificaten.

Correspondentie

Met de blauwe Deelnemers knop kunt u de tekst in de mail naar de deelnemers aanpassen of inplannen (aangegeven in het groen) met een eventuele bijlage (aangegeven in het rood). Met de blauwe Opslaan knop kunt u de gewijzigde informatie opslaan, met de rode Reset knop kunt u de gemaakte aanpassingen ongedaan maken en de mail terugzetten naar de standaard tekst zoals aangegeven in de #E-mailtemplates. Indien u de standaard tekst heeft aangepast onder het kopje #E-mailtemplates kunt u met de Reset knop de nieuwe tekst weergeven. Hetzelfde geldt voor de blauwe Begeleiders knop.

Correspondentie.png

Rechtsboven ziet u hoeveel mailtjes zijn ingepland en verzonden (aangegeven in het groen). Om een ingeplande of verzonden mail in te zien kunt u op de blauwe vergrootglas knop klikken (aangegeven met de rode pijl), u kunt een mail verwijderen door op de rode prullenbak knop te klikken (aangegeven met de rode pijl), dit is handig voor het verwijderen van een mail naar een uitgevallen deelnemer / begeleider. Met de oranje pijltjes knop kunt u een reeds verzonden mail opnieuw versturen (aangegeven met de rode pijl).

Correspondentie1.png

Wedstrijd – vergrendeld

Wanneer u de wedstrijd (die vergrendeld is) geopend heeft kunt u de wedstrijdinformatie (aangegeven in het blauw) niet aanpassen. Na het vergrendelen van de wedstrijd kunt u deze niet meer verwijderen. De verschillende tabbladen (aangegeven in het groen) geven verschillende data weer op het scherm.

Wedstrijd vergrendeld.png

Scores

Na het vergrendelen van de wedstrijd ziet u hier de uitslag van de deelnemers.

Jury

Met de blauwe Exporteren knop krijgt u de jury gegevens in een Excel bestand. Met het blauwe slotje heeft u de mogelijkheid om in te loggen als het betreffende jurylid.

Wedstrijd vergrendeld jury.png

Deelnemers

Met de blauwe Exporteren knop krijgt u de deelnemer gegevens in een Excel bestand. Met het blauwe potlood teken kunt u de deelnemer gegevens aanpassen, de oranje pijltjes koppelen een deelnemer aan een begeleider, bij het groene sterretje kunt u de tips en tops aangeven / zien van de deelnemer en het oranje stopbord geeft u de mogelijkheid om de deelnemer tijdens de wedstrijd uit te laten vallen.

Wedstrijd vergrendeld deelnemers.png

Documenten

Hier kunt u alle wedstrijd documenten vinden, voor de beheerders zijn deze altijd beschikbaar.

Formulieren

Hier kunt u ten alle tijden de beoordelingsformulieren per criterium / deelnemer downloaden. U kunt nu ook het beoordelingsoverzicht en de uitslagen hier vinden.

Certificaten

Als de wedstrijd vergrendeld is kunt u hier verschillende certificaten downloaden, met achtergrond, alleen tekst en geen punten (blanco).

Correspondentie

Wanneer de wedstrijd vergrendelt is kunt u geen uitnodigingen meer aanpassen of inplannen.

Rechtsboven ziet u hoeveel mailtjes zijn ingepland en verzonden (aangegeven in het groen). Om een ingeplande of verzonden mail in te zien kunt u op de blauwe vergrootglas knop klikken (aangegeven met de rode pijl), u kunt een mail verwijderen door op de rode prullenbak knop te klikken (aangegeven met de rode pijl), dit is handig voor het verwijderen van een mail naar een uitgevallen deelnemer / begeleider. Met de oranje pijltjes knop kunt u een reeds verzonden mail opnieuw versturen (aangegeven met de rode pijl).

Correspondentie1.png

Gearchiveerd

Op deze pagina ziet u een overzicht van de gearchiveerde wedstrijden. Ook hier kunt u filteren (aangegeven in het groen), wanneer u op een wedstrijdnaam klikt opent de wedstrijd. De functies na het openen van de wedstrijd zijn hetzelfde als bij het kopje #Actueel.

Gearchiveerd.png

Geautomatiseerde functies

Het CRS stuurt automatisch e-mail berichten naar de deelnemers en begeleiders van Skills Heroes met de wedstrijdopdracht en eventuele bijlagen. Voor Skills Talents is dit niet het geval.

Functies talents.png

Functies heroes.png

De volgende mailtjes worden automatisch verstuurd door het CRS: Onder het kopje E-mailtemplates kunt u zien wat de inhoud van de volgende mailtjes zijn.

• Het invullen van het profiel door de deelnemer
• Het invullen van het profiel door de begeleider
• Enquête Skills Heroes
• Wedstrijd georganiseerd (naar de SC)
• Gewijzigde rol
• Aanmelding goedgekeurd/ afgekeurd
• Begeleider is gekoppeld aan deelnemer
• Deelnemer gekoppeld aan wedstrijd
• Resultaten.
  - Skills Heroes stuurt uitgebreide beoordelingsformulieren, zichtbaar onder de tab ‘formulieren’ van de betreffende wedstrijd.
  - Skills Talents stuurt uitgebreide beoordelingsformulieren, zichtbaar onder de tab ‘formulieren’ van de betreffende wedstrijd.
• Organisator is gekoppeld aan wedstrijd
• Jury is gekoppeld aan wedstrijd (uitnodiging)
• Wedstrijd goedgekeurd/ afgekeurd

Overige functies

Wanneer u in het oranje vlak op het woord Beheerder klikt, klapt er een wit menu open waar u het profiel kan bijwerken, het wachtwoord kan veranderen of uitloggen. Bij de gele pijl kunt u de grijze menubalk in en uitklappen indien u op een smartphone werkt, bij de zwarte pijl kunt u de taal veranderen. Rechtsboven kunt u uitloggen. Wanneer u bent ingelogd als iemand anders, kunt u op de, in onderstaand screenshot, uitloggen plek weer terugkeren naar uw eigen beheerdersaccount zonder opnieuw in te loggen.

Overig.png