Wedstrijdtool - Organisator

Uit CRS Handleiding
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding – Wat is het CRS

Het CRS is het Competitie Registratie Systeem van WorldSkills Netherlands. Het CRS wordt gebruikt om wedstrijdopdrachten te ontwikkelen, wedstrijden te organiseren en wedstrijden te beoordelen. Daarnaast is er wedstrijdinformatie uit het CRS te downloaden, dienen de aanmeldingen voor de wedstrijden via het CRS te gebeuren en is er een downloadcentrum met diverse documenten te vinden in het CRS.

Gebruik en inloggen

Het CRS is een online platform. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het CRS is het beste is om de Chrome browser te gebruiken. Doet u dit niet dan verschijnt er een melding op de pagina https://crs.vakwedstrijden.nl/

Login.png

Voor het eerst inloggen in CRS. Ga naar: https://crs.vakwedstrijden.nl/ U ziet nu bovenstaande pagina, zonder browsermelding.

Indien u nog geen account heeft kunt u zich met de rode Registreren knop registreren, op het volgende scherm kiest u voor de rol Organisator door op de blauwe Registreren knop te klikken (aangegeven in het groen). Vul de gevraagde informatie in en met de blauwe Aanmelden als organisator knop rond u het registreren af.

Login2.png

Voorrondeopdrachten

Op deze pagina dient u eerst een onderwijsniveau te selecteren (aangegeven in het blauw) indien uw school voor zowel VMBO als MBO aan wedstrijden meedoet alvorens u door kunt gaan. Na het selecteren van een onderwijsniveau (indien nodig) ziet u een overzicht van ALLE voorrondes, ook die nog niet gearchiveerd zijn. U kunt de wedstrijd makkelijker zoeken door middel van de filters (aangegeven in het groen), met de groene Download knop achter de voorrondeopdracht kunt u de opdracht inclusief bijlages downloaden.

Voorrondeopdrachten.png

Archief opdrachten

Op deze pagina dient u eerst een onderwijsniveau te selecteren (aangegeven in het blauw) indien uw school voor zowel VMBO als MBO aan wedstrijden meedoet alvorens u door kunt gaan. Na het selecteren van een onderwijsniveau (indien nodig) ziet u een overzicht van de gearchiveerde voorrondes. U kunt de wedstrijd makkelijker zoeken door middel van de filters (aangegeven in het groen), met de groene Download knop achter de voorrondeopdracht kunt u de opdracht inclusief bijlages downloaden.

Archief opdrachten.png

Mijn vakwedstrijden

Actueel

Op deze pagina ziet u een overzicht van de actuele wedstrijden (voordat ze naar het archief gaan). Ook hier kunt u filteren (aangegeven in het groen), wanneer u op een wedstrijdnaam klikt opent de wedstrijd.

Actueel.png

Voorrondewedstrijd - niet gestart

Wanneer u de wedstrijd (die nog niet gestart is) geopend heeft kunt u de wedstrijdinformatie (aangegeven in het blauw) aanpassen door middel van het blauwe potlood knopje. Is de start datum voorbij dan ziet u een blauwe Wedstrijd starten knop. Met de rode Wedstrijd annuleren knop kunt u een wedstrijd die nog niet gestart is annuleren. De verschillende tabbladen (aangegeven in het groen) geven verschillende data weer op het scherm.

Wedstrijd niet gestart.png

Scores

Hier kunt u de kerntaken zien die in de wedstrijd zitten. Wanneer de wedstrijd gestart is ook in hoeverre de beoordelingen voor deze kerntaak door de juryleden al dan niet zijn ingevoerd.

Jury

Om een jurylid toe te voegen klikt u op de blauwe Jurylid toevoegen knop en vult u de gevraagde informatie in. Met het rode kruisje kunt u een jurylid verwijderen. Om een skills assistent toe te voegen gaat u hetzelfde te werk. Met de blauwe Exporteren knop krijgt u de jury gegevens in een Excel bestand.

Wedstrijd niet gestart jury.png

Deelnemers

Om een deelnemer toe te voegen klikt u op de blauwe Deelnemer toevoegen knop en vult u de gevraagde informatie in, u kunt ook een begeleider toevoegen door op de blauwe Begeleider toevoegen knop te klikken en de gevraagde informatie in te vullen. Met het blauwe potlood teken kunt u de deelnemer / begeleider gegevens aanpassen, de oranje pijltjes koppelen een deelnemer aan een begeleider, het rode kruisje verwijdert de deelnemer / begeleider, bij het groene sterretje kunt u de tips en tops aangeven / zien van de deelnemer en het oranje stopbord geeft u de mogelijkheid om de deelnemer tijdens de wedstrijd uit te laten vallen.

Wedstrijd niet gestart deelnemers.png

U kunt ook in 1 keer een lijst met deelnemers importeren door op de blauwe Deelnemers importeren knop te klikken, de groene Download knop geeft u een voorbeeld bestand in Excel waar u de namen van de deelnemers in kunt zetten, nadat u het gevulde voorbeeldbestand op uw pc heeft opgeslagen kunt u naar het bestand zoeken door de grijze Bestand kiezen knop te kiezen, vervolgens klikt u op de groene Uploaden knop.

Wedstrijd niet gestart deelnemers1.png

Met de blauwe Exporteren knop krijgt u de deelnemer gegevens in een Excel bestand.

Documenten

Hier kunt u alle wedstrijd documenten vinden, sommige documenten zijn pas beschikbaar na een bepaalde datum. De deelnemers / begeleiders ontvangen deze bestanden op vooraf ingestelde tijden. Zie #Geautomatiseerde functies voor de huidig ingestelde tijden.

Formulieren

Hier kunt u ten alle tijden de beoordelingsformulieren per criterium / deelnemer downloaden.

Certificaten

Als de wedstrijd nog niet vergrendeld is kunt u hier geen certificaat downloaden, na het vergrendelen van de wedstrijd staan hier de ingevulde certificaten.

Correspondentie

Met de blauwe Deelnemers knop kunt u de tekst in de uitnodigingsmail naar de deelnemers aanpassen of inplannen (aangegeven in het groen) met een eventuele bijlage (aangegeven in het rood). Met de blauwe Opslaan knop kunt u de gewijzigde informatie opslaan, met de rode Reset knop kunt u de gemaakte aanpassingen ongedaan maken en de mail terugzetten naar de standaard tekst. Hetzelfde geldt voor de blauwe Begeleiders knop.

 Omdat de
• Wedstrijdinformatie
• Wedstrijdopdracht
• Uitslagen
 niet verstuurd mogen worden door de organisator zijn de blauwe Deelnemers en Begeleiders knoppen niet zichtbaar.

Correspondentie.png

Rechtsboven ziet u hoeveel mailtjes zijn ingepland en verzonden (aangegeven in het groen). Om een ingeplande of verzonden mail in te zien kunt u op de blauwe vergrootglas knop klikken (aangegeven met de rode pijl), u kunt een mail verwijderen door op de rode prullenbak knop te klikken (aangegeven met de rode pijl), dit is handig voor het verwijderen van een mail naar een uitgevallen deelnemer / begeleider. Met de oranje pijltjes knop kunt u een reeds verzonden mail opnieuw versturen (aangegeven met de rode pijl).

Correspondentie1.png

Voorrondewedstrijd – gestart

Wanneer u de wedstrijd (die gestart is) geopend heeft kunt u de wedstrijdinformatie (aangegeven in het blauw) niet aanpassen. Met de verschillende knoppen kunt u een wedstrijd:

• Heropenen: bijvoorbeeld wanneer de lijst met deelnemers aangepast moet worden;
• Afronden: wanneer de wedstrijd afgerond is, alle punten zijn ingevuld;
• Annuleren: wanneer de wedstrijd wordt geannuleerd/gestopt door omstandigheden.

De verschillende tabbladen (aangegeven in het groen) geven verschillende data weer op het scherm.

Wedstrijd gestart.png

Scores

Wanneer een kerntaak blauw is kunt u hierop klikken, na het klikken op de kerntaak gaat u naar het invoer scherm voor de punten. In de voortgangsbalk ziet u hoever de kerntaak is beoordeeld.

Jury

Met de blauwe Exporteren knop krijgt u de jury gegevens in een Excel bestand.

Wedstrijd gestart jury.png

Deelnemers

Met de blauwe Exporteren knop krijgt u de deelnemer gegevens in een Excel bestand. Met het blauwe potlood teken kunt u de deelnemer gegevens aanpassen, de oranje pijltjes koppelen een deelnemer aan een begeleider, bij het groene sterretje kunt u de tips en tops aangeven / zien van de deelnemer en het oranje stopbord geeft u de mogelijkheid om de deelnemer tijdens de wedstrijd uit te laten vallen. Is er per ongeluk een verkeerde deelnemer uitgevallen dan kunt u op het oranje stopbord klikken en de Reden uitval op Kies reden uitval zetten, knip de tekst bij de Omschrijving en klik op de blauwe knop Opslaan. Nu wordt de deelnemer weer teruggezet.

Wedstrijd gestart deelnemers.png

Documenten

Hier kunt u alle wedstrijd documenten vinden, sommige documenten zijn pas beschikbaar na een bepaalde datum. De deelnemers / begeleiders ontvangen deze bestanden op vooraf ingestelde tijden. Zie #Geautomatiseerde functies voor de huidig ingestelde tijden.

Formulieren

Hier kunt u ten alle tijden de beoordelingsformulieren per criterium / deelnemer downloaden.

Certificaten

Als de wedstrijd nog niet vergrendeld is kunt u hier een blanco certificaat downloaden, na het vergrendelen van de wedstrijd staan hier de ingevulde certificaten.

Correspondentie

Met de blauwe Deelnemers knop kunt u de tekst in de uitnodigingsmail naar de deelnemers aanpassen of inplannen (aangegeven in het groen) met een eventuele bijlage (aangegeven in het rood). Met de blauwe Opslaan knop kunt u de gewijzigde informatie opslaan, met de rode Reset knop kunt u de gemaakte aanpassingen ongedaan maken en de mail terugzetten naar de standaard tekst. Hetzelfde geldt voor de blauwe Begeleiders knop.

 Omdat de
• Wedstrijdinformatie
• Wedstrijdopdracht
• Uitslagen
 niet verstuurd mogen worden door de organisator zijn de blauwe Deelnemers en Begeleiders knoppen niet zichtbaar.

Correspondentie.png

Rechtsboven ziet u hoeveel mailtjes zijn ingepland en verzonden (aangegeven in het groen). Om een ingeplande of verzonden mail in te zien kunt u op de blauwe vergrootglas knop klikken (aangegeven met de rode pijl), u kunt een mail verwijderen door op de rode prullenbak knop te klikken (aangegeven met de rode pijl), dit is handig voor het verwijderen van een mail naar een uitgevallen deelnemer / begeleider. Met de oranje pijltjes knop kunt u een reeds verzonden mail opnieuw versturen (aangegeven met de rode pijl).

Correspondentie1.png

Voorrondewedstrijd – afsluiten

Wanneer u de wedstrijd (die afgerond is) geopend heeft kunt u de wedstrijdinformatie (aangegeven in het blauw) niet aanpassen. Na het vergrendelen van de wedstrijd kunt u deze niet meer verwijderen. De verschillende tabbladen (aangegeven in het groen) geven verschillende data weer op het scherm. Nadat u alle scores heeft verwerkt in het CRS kunt u op de blauwe knop Wedstrijd afronden klikken.

Wedstrijd afgerond.png

Het CRS vraagt voor de zekerheid of u dit wilt doen, kies hiervoor ja.

Wedstrijd afgerond1.png

Scores

Na het afronden ziet u hier een overzicht van de behaalde punten van de deelnemers.

Jury

Met de blauwe Exporteren knop krijgt u de jury gegevens in een Excel bestand.

Wedstrijd afgerond jury.png

Deelnemers

Met de blauwe Exporteren knop krijgt u de deelnemer gegevens in een Excel bestand. Met het blauwe potlood teken kunt u de deelnemer gegevens aanpassen, de oranje pijltjes koppelen een deelnemer aan een begeleider, bij het groene sterretje kunt u de tips en tops aangeven / zien van de deelnemer en het oranje stopbord geeft u de mogelijkheid om de deelnemer tijdens de wedstrijd uit te laten vallen.

Wedstrijd afgerond deelnemer.png

Documenten

Hier kunt u alle wedstrijd documenten vinden, sommige documenten zijn pas beschikbaar na een bepaalde datum. De deelnemers / begeleiders ontvangen deze bestanden op vooraf ingestelde tijden. Zie #Geautomatiseerde functies voor de huidig ingestelde tijden.

Formulieren

Hier kunt u ten alle tijden de beoordelingsformulieren per criterium / deelnemer downloaden.

Certificaten

Als de wedstrijd nog niet vergrendeld is kunt u hier een blanco certificaat downloaden, staan hier de ingevulde certificaten. Na het downloaden van de certificaten, in de Chrome browser, kunt u onder in beeld het bestand weergeven in een map (aangegeven in het groen) waar u vervolgens de bestanden op een USB-stick kunt zetten.

Wedstrijd afgerond certificaten.png

Correspondentie

Met de blauwe Deelnemers knop kunt u de tekst in de uitnodigingsmail naar de deelnemers aanpassen of inplannen (aangegeven in het groen) met een eventuele bijlage (aangegeven in het rood). Met de blauwe Opslaan knop kunt u de gewijzigde informatie opslaan, met de rode Reset knop kunt u de gemaakte aanpassingen ongedaan maken en de mail terugzetten naar de standaard tekst. Hetzelfde geldt voor de blauwe Begeleiders knop.

 Omdat de
• Wedstrijdinformatie
• Wedstrijdopdracht
• Uitslagen
 niet verstuurd mogen worden door de organisator zijn de blauwe Deelnemers en Begeleiders knoppen niet zichtbaar.

Correspondentie.png

Rechtsboven ziet u hoeveel mailtjes zijn ingepland en verzonden (aangegeven in het groen). Om een ingeplande of verzonden mail in te zien kunt u op de blauwe vergrootglas knop klikken (aangegeven met de rode pijl), u kunt een mail verwijderen door op de rode prullenbak knop te klikken (aangegeven met de rode pijl), dit is handig voor het verwijderen van een mail naar een uitgevallen deelnemer / begeleider. Met de oranje pijltjes knop kunt u een reeds verzonden mail opnieuw versturen (aangegeven met de rode pijl).

Correspondentie1.png

Te organiseren

Op deze pagina ziet u een overzicht van alle beschikbare wedstrijden. Om makkelijker te kunnen zoeken kunt u filteren in dit overzicht (aangegeven in het groen). Klik eenmaal op de wedstrijd die u wilt organiseren om de blauwe Organiseren knop weer te geven, nadat u op de knop heeft geklikt kunt u de gevraagde informatie invullen.

Enkele aandachtspunten:

• De startdatum kan niet gewijzigd worden
• Voorronde wedstrijd duurt 3,5 tot 4 uur
• Wanneer u de precieze datum niet weet klik dan Voorlopig aan. 
• Aantal slots is het aantal werkplekken dit bepaalt het (maximale) aantal deelnemers 
• Opmerkingen: wat relevant is voor anderen om te weten (bijv Jury)

Vestiging, straat, postcode en plaats zijn alleen relevant voor kwalificatiewedstrijd

Organiseren.png

Mijn organisatie (winnaars van een voorronde doorgeven)

Wanneer u een wedstrijd heeft georganiseerd dient u voor 1 november de deelnemers die meedoen aan de kwalificatiewedstrijden toe te voegen aan het CRS, de verschillende tabbladen (aangegeven in het groen) geven verschillende data weer op het scherm. Met het blauwe potlood knopje kunt u de certificaat naam aanpassen (aangegeven met de rode pijl).

Organisatie2.png

Wedstrijden

Hier ziet u de, door uw organisatie, georganiseerde wedstrijden, met de blauwe Exporteren knop krijgt u een Excel bestand met de, door uw organisatie, georganiseerde wedstrijden.

Vestigingen

Hier ziet u de vestigingen van uw organisatie, met de blauwe + Vestiging toevoegen knop kunt u een vestiging toevoegen door de gevraagde informatie in te vullen. De blauwe Exporteren knop geeft u een Excel bestand met de vestigingen, om een bestaande vestiging aan te passen klikt u op het blauwe potlood knopje. Wilt u de vestiging verwijderen, klik dan op het rode prullenbak knopje.

Organisatie vestigingen.png

Medewerkers

Met de blauwe + Coördinator toevoegen of + Organisator toevoegen knop kunt u een medewerker aan uw organisatie toevoegen door de gevraagde informatie in te vullen. Met de blauwe Exporteren knop krijgt u een Excel bestand met de medewerkers, om een medewerker te bewerken klikt u op het blauwe potlood knopje. Met de oranje pijltjes kunt u een medewerker van rol laten veranderen (coördinator <-> organisator) en om een medewerker te verwijderen klikt u op het rode prullenbak knopje.

Organisatie medewerker.png

Deelnemers

Met de blauwe Exporteren knop krijgt u dit overzicht in een Excel bestand, om makkelijk te zoeken kunt u filteren (aangegeven in het groen). Klikt u op een blauwe wedstrijdnaam dan wordt de betreffende wedstrijd geopend, met het blauwe download knopje kunt u een beoordelingsoverzicht van de betreffende deelnemer downloaden.

Organisatie deelnemers.png

Studenten en begeleiders

Studenten zijn nog niet aan de wedstrijd toegevoegd, na accepteren van uitnodiging worden ze ook deelnemers.

Hier kunt de winnaars van de voorronde doorgeven d.m.v. de blauwe + Student uitnodigen knop. Indien u een lichtblauwe melding ziet met de nog uit te nodigen studenten betekent dit dat u zich bij de voorregistratie heeft aangemeld voor deze beroepen maar nog geen studenten heeft uitgenodigd.

Organisatie studenten.png

Wanneer u op de blauwe + Student uitnodigen knop klikt opent het volgende scherm waar u de naam en het e-mailadres van de student kunt invullen, LET OP dat er per vakrichting maximaal 1 of 2 studenten uitgenodigd kunnen worden, worden er meer studenten uitgenodigd dan kunt u aangeven dat dit reserve studenten zijn.

Organisatie studenten1.png

Wanneer u de studenten uitnodigt met de blauwe Uitnodigen knop (onderaan de pagina) wordt er automatisch een mail gestuurd naar het opgegeven mailadres met uitleg hoe de student zelf het profiel kan aanvullen met onder andere de vakrichting en de school. Na enkele dagen krijgt de student een herinnering mail als ze het profiel nog niet hebben ingevuld. Als de student het profiel heeft ingevuld kunt u dit zien/ bewerken door op het blauwe potlood knopje te klikken. Met de oranje pijltjes kunt u student koppelen aan een begeleider indien u ook begeleiders heeft toegevoegd, soms is het oranje knopje een groen vinkje, het enige verschil is of de student zelf zijn/ haar profiel heeft ingevuld. Het rode prullenbak knopje verwijderd de student.

Hier kunt de winnaars van de voorronde doorgeven d.m.v. de blauwe + Student uitnodigen knop, ook kunt u een begeleider uitnodigen d.m.v. de blauwe + Begeleider uitnodigen knop. Met de blauwe Exporteren knop krijgt u een Excel bestand met de uitgenodigde studenten/ begeleiders.

Organisatie studenten2.png

Downloadcentrum

Op deze pagina kunt u verschillende documenten vinden door op de kopnamen te klikken (aangegeven in het groen), hierdoor klapt het betreffende kopje uit.

Downloadcentrum.png

Door op de naam van het gewenste bestand te klikken wordt deze gedownload, in de Chrome browser, kunt u onder in beeld het bestand weergeven in een map (aangegeven in het groen) waar u vervolgens de bestanden kunt openen met het daarvoor bestemde programma.

Wedstrijd afgerond certificaten.png

Rapportages

Voortgang

Na het selecteren van uw organisatie (aangegeven in het groen) ziet u de voortgang van de wedstrijden.

Rapportage voortgang.png

Betrokkenen

Met de filters (aangegeven in het blauw) kunt u een voorselectie maken voor het selecteren van 1 of meerdere wedstrijden uit het dropdown menu (aangegeven in het groen) of u klikt op de blauwe (De)selecteer alles knop om elke wedstrijd automatisch te (de)selecteren. Nadat u de wedstrijd(en) heeft geselecteerd kunt u de velden kiezen die u in het Excel bestand wilt zien (aangegeven in het rood). Nadat u alles naar wens heeft ingesteld klikt u onderaan de pagina op de blauwe Download knop voor het Excel bestand.

Betrokkenen.png

E-mail Log

Op deze pagina ziet u een overzicht van de verzonden of de nog te verzenden mailtjes vanuit het CRS. Ook hier kunt u filteren (aangegeven in het groen), met de blauwe enveloppe knop ziet u de inhoud van de mail op een apart tabblad. Indien u meer informatie wilt (bijvoorbeeld hoe vaak de mail geopend is) kunt u dit vragen aan de beheerders van het CRS.

Email log.png

Geautomatiseerde functies

Het CRS stuurt automatisch e-mail berichten naar de deelnemers en begeleiders met de wedstrijdopdracht en eventuele bijlagen voor Skills Heroes. Bij Skills Talents is dit niet het geval.

Functies talents.png

Functies heroes.png

De volgende mailtjes worden automatisch verstuurd door het CRS:

• Het invullen van het profiel door de deelnemer
• Het invullen van het profiel door de begeleider
• Enquête Skills Heroes
• Wedstrijd georganiseerd (naar de SC)
• Gewijzigde rol
• Aanmelding goedgekeurd/ afgekeurd
• Begeleider is gekoppeld aan deelnemer
• Deelnemer gekoppeld aan wedstrijd
• Resultaten.
  - Skills Heroes stuurt uitgebreide beoordelingsformulieren, zichtbaar onder de tab ‘formulieren’ van de betreffende wedstrijd.
  - Skills Talents stuurt uitgebreide beoordelingsformulieren, zichtbaar onder de tab ‘formulieren’ van de betreffende wedstrijd.
• Organisator is gekoppeld aan wedstrijd
• Jury is gekoppeld aan wedstrijd (uitnodiging)
• Wedstrijd goedgekeurd/ afgekeurd

Overige functies

Wanneer u in het oranje vlak op het woord Organisator klikt klapt er het witte menu open waar u het profiel kan bijwerken, het wachtwoord kan veranderen of uitloggen. Bij de gele pijl kunt u de grijze menubalk in en uitklappen indien u op een smartphone werkt, bij de zwarte pijl kunt u de taal veranderen en het klokje met het blauwe getal is het notificatiecentrum, hier kunt u alle notificaties zien of de notificatie markeren als gelezen. Hier kunt u ook op een snellere manier uitloggen, het vraagteken boven de groene pijl geeft een kleine helptekst/ video weer.

Overig1.png